Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Martin Gróf, PhD.

Telefón:  0911 038 240
E-mail:  grof.martin@savba.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk