Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Veronika Baňkosová

Telefón:  0911 038 240
E-mail:  bankosova.veronika@savba.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk