Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  PhDr. Stanislav Ščepán
 Vedúci referátu pre komunikáciu a médiaTelefón:  02/ 57510 150
E-mail:  scepan@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk