Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  František Kulka

Telefón:  0911704206

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk