Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Otváranie ponúk


Oznámenia o otváraní ponúk podľa §41 zákona 25/2006 Z.z..

Dátum pridania:   Zákazka: Vestník: Typ ponuky:
14.10.2019 Tlačiarenské práce 10937 - WYS

21.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; Číslo oznámenia vo VVO: 19844-MSP Kritéria

14.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 245-425903; oznámenia vo VVO: 19844-MSP Ktitéria

03.02.2014 Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok EÚ: 2013/S 245-425903, VVO: 19844-MSP Ostatné

19.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 - WYT Ktitéria

19.12.2013 Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ (EVO) Ostatné

10.12.2013 Kúpa nového osobného automobilu 18779 - WYT Ostatné

25.11.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 - WYS Kritéria

23.10.2013 Právne služby a poradenstvo 16186 - WYS Ostatné

17.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 - WYP Kritéria

11.09.2013 Zatepľovacie práce v Starej Lesnej 14598 - WYP Ostatné

11.08.2013 Zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV 10464 - MSP Kritéria

11.08.2013 Tlačiarenské práce - BELIANA VII. Zväzok 10937 - WYS Ktitéria

05.08.2013 Zateplovacie práce Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín 10464 - MSP Ostatné

05.08.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 - WYP Ktitéria

05.08.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 - WYP Ktitéria

30.07.2013 Tlačiarenské práce - BELIANA VII. Zväzok 10937 - WYS Ostatné

24.07.2013 Zateplovacie práce USTARCH 10369 - WYP Ostatné

24.07.2013 Zateplenie a výmena okien 10370 - WYP Ostatné

31.05.2013 Búracie práce - podlimitná zákazka Kritéria

20.05.2013 Rekonštrukcia fasády - podlimitná zákazka Kritéria

16.05.2013 Búracie práce - podlimitná zákazka Ostatné

03.05.2013 Zateplenie budovy - podprahová zákazka Ktitéria

16.04.2013 Zateplenie budovy - podprahová zákazka Ostatné