Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Nadlimitné a podlimitné zákazky.


Nadlimitné a podlimitné zákazky.

  Názov zákazky: Vestník: Typ:
- Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
-správa zo zadávania zákazky

- Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-správa zo zadávania zákazky

- Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok (EVO)
nadlimitná zákazka
-súťažné podklady

- Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-zrušenie postupu zadávania zákazky

- Komplexné zabezpečenie procesu VO pre zákazky:
a) ´´Vybudovanie Centra výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok´´ (práce, nadlimitná zákazka)
b) ´´Stavebný dozor – Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok´´ (služby, podlimitná zákazka)

- Komplexné zabezpečenie procesu VO pre obstarávanie prístrojov a zariadenia IMUNA

- Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
– vysvetľovanie

- Kúpa nového osobného automobilu
podlimitná zákazka
-súťažné podklady

- Správa o zákazke Zatepľovacie práce v Starej Lesnej
14598-WYP -správa zo zadávania zákazky

- Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ
podlimitná zákazka
-súťažné podklady

- Právne služby a poradenstvo
podlimitná zákazka
-výzva na predkladanie ponúk