Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Stravovanie - Úrad SAV

 Oznamy:

 

P O N U K A

na stravovanie v našej závodnej jedálni  Ú SAV          

 

         Úrad Slovenskej  akadémie vied  so sídlom na Štefánikovej ul. č. 49 ponúka voľnú kapacitu stravovania v našej závodnej jedálni. V ponuke sú  zabezpečené štyri druhy obedov, jeden druh polievky, chlieb a malinovka.  Systém zabezpečenia stravy je objednávkový na stravovacie lístky závodnej jedálne Ú SAV.   Stravovanie je zabezpečené v  jedálni Ú SAV,  prípadne je možné si stravu odvážať do Vašich organizácii (odvoz nezabezpečujeme).

Cenu za stravnú  jednotku v našej organizácií máme stanovenú na  3,80 €/ks

         Prípadní záujemcovia si môžu zakúpiť stravné lístky každý pondelok v pokladni Ú SAV  v čase od 11,00 - 11,30 hod. a od 12,00 - 13,00 hod.

 

 

 

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinka v závodnej jedálni Úradu SAV

Naša závodná jedáleň poskytuje možnosť balenia hotových jedál do zdravotne nezávadných polypropylenových misiek a ich následné zatavenie fóliou.

Ide o moderný a predovšetkým hygienický spôsob balenia hotových jedál. Misky sú vhodné pre teplú kuchyňu, zamrazenie, pasterizáciu a taktiež vhodné i do mikrovlnnej rúry.

Veríme, že využijete náš nový spôsob balenia stravy.

Kolektív kuchyne.

 

 


Oznam pridaný: 01.01.2021