Stravovanie - Úrad SAV

   Aktuálny jedálny lístok 
   Budúci týždeň varíme 
   -------------------------------------------
   Oznamy       NEW


Jedáleň - Úrad SAV,
Štefániková 49,
Bratislava

 Oznamy:

 

P O N U K A

na stravovanie v našej závodnej jedálni  Ú SAV          

 

         Úrad Slovenskej  akadémie vied  so sídlom na Štefánikovej ul. č. 49 ponúka voľnú kapacitu stravovania v našej závodnej jedálni. V ponuke sú  zabezpečené štyri druhy obedov, jeden druh polievky, chlieb a malinovka.  Systém zabezpečenia stravy je objednávkový na stravovacie lístky závodnej jedálne Ú SAV.   Stravovanie je zabezpečené v  jedálni Ú SAV,  prípadne je možné si stravu odvážať do Vašich organizácii (odvoz nezabezpečujeme).

Cenu za stravnú  jednotku v našej organizácií máme stanovenú na  3,30.- €.

         Prípadní záujemcovia si môžu zakúpiť stravné lístky každý pondelok v pokladni Ú SAV  v čase od 11,00 - 11,30 hod. a od 12,00 - 13,00 hod.

 

Úrad Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

 

V prípade poskytnutia ďalších informácií sa obracajte na vedúcu prevádzkového odboru  Ú SAV pani Boženu Konečnú, tel. 57 510 171,  e-mail : konecna@up.upsav.sk, alebo šéfkuchárku Annu Šinkovičovú, tel. č. 57 510 105, prípadne prevádzkarku závodnej kuchyne Janu Runákovú, tel. č. 57 510 104.               

Jedálny lístok našej závodnej  jedálne sa nachádza na webovej stránke :

www.urad.sav.sk

Stravovanie ÚSAV

 

Božena Konečná

vcedúca prevádzkového odboru

 

                              OZNAM

Dovolenka v ZJ SAV bude od  23.7.18. do 3.8.18.

V pondelok 6.8.18. bude sanitárny deň a budú sa označovať stravné lístky na utorok 7.8.18. kedy sa začne variť.

 


Oznam pridaný: 12.05.2014