Referát Medzinárodných projektov SAVČinnosť referátu riadi vedúci Odboru vedy a výskumu.

Referát:

- aktívne vyhľadáva možnosti podávania medzinárodných projektov, podieľa sa na príprave a zabezpečení implementácie projektov, kde hlavným riešiteľom je SAV a ktoré nepatria do agendy OMS, ako sú/boli napr. projekty:
  • SASPRO (http://www.saspro.sav.sk/)
  • CIMULACT (http://www.cimulact.eu/) - Viacúrovňová občianska konzultácia programu Horizont 2020
• Science meets Parliaments (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/science-meetsparliaments-2016) - Veda v parlamente
• Stratégia ľudských zdrojov pre výskumníkov (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r, HRS4R)
 
Činnosť referátu je určená pravidlami projektov, ktoré spravuje.

   Vedúci/a odboru, referátu:

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Telefón:  02/ 57510 264
E-mail:  hrabovska (at) up.upsav.sk


Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková
Telefón:  02/ 57510 163
E-mail:  hrabovska-palikova (at) up.upsav.sk


Ing. Eva Krištofová
Telefón:  02/ 57510 220
E-mail:  kristofova (at) up.upsav.sk


PhDr. Tomáš Michalek
Telefón:  02/ 57510 246
E-mail:  michalek (at) up.upsav.sk