Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Profil verejného obstaráveteľaInformácie o verejnom obstaraní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ´´§ zákona´´), tak ako boli uverejnené.