Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Úrad Slovenskej akadémie vied


Adresa: Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1
Telefón: +421 (0) 2 57510 111
Fax:       +421 (0) 2 57510 608
e-mail:   admin@up.upsav.sk
url:        www.urad.sav.sk


Dôležité telefónne čísla: Sekretariát predsedu SAV: +421 (0) 2 57510 140
Sekretariát podpredsedu SAV pre ekonomiku: +421 (0) 2 57510 133
Sekretariát vedeckého sekretára SAV: +421 (0) 2 57510 131
Sekretariát 1. oddelenia SAV: +421 (0) 2 52494 395
Sekretariát 2. oddelenia SAV: +421 (0) 2 52495 605
Sekretariát 3. oddelenia SAV: +421 (0) 2 52494 213
Sekretariát vedúceho Úradu SAV: +421 (0) 2 57510 176
Zástupca vedúceho Úradu SAV: +421 (0) 2 57510 115


Ústredňa SAV: +421 (0) 2 57510 111
Podateľňa Úradu SAV: +421 (0) 2 57510 122