Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OMS/ZML/002
Objednávka letenky Ženeva, komplexného cest. poistenia (5-7.03.2020)26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/004
Objednávka letenky Vie-Brusel4.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/006
Odborný preklad zo slovneského jazyka do anglického jazyka19.2.2020Miriama BevilaquaPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/007
Objednávka letenky do Bruselu26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/009
Objednávka letenky a ubytovania26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/010
Preklad Poverenia spracovaním osobných údajov do EN22.6.2020PERCIPIUM – preklady, tlmočenie, superlegalizácia s. r. o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/011
OBJEDNÁVKA3.7.2020Miriama BevilaquaPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/012
OBJEDNÁVKA9.7.2020Centrum spoločných činností SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/013
Dotlač pozvánok a obálok na MC SAV 202017.7.2020Centrum spoločných činností SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/015
Objednávka cestovného poistenia Dr. Gálik5.8.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/016
Hudobný program Medzinárodná cena SAV11.8.2020MUCHA QUARTET, o.z.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/017
Objednanie školenie na tému Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi na 4. septembra v priestoroch SAV od 9:00 do 13:00.11.8.2020OTIDEA s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/1/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA22.1.2020Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/2/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA4.2.2020Ústav svetovej literatúry SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/3/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA9.3.2020Geografický ústav SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/001
Nákup stravných poukážok3.1.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/002
Program na Novoročný koncert SAV3.1.2020Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenieIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/003
Pravidelný štvrťročný servis a 3 mesačná odborná prehliadka na výťahoch v budovách na Vlárskej ul., Bratislava8.1.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/004
Vykonanie čistenia a kontroly komínov8.1.2020Kominár s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/005
Oprava zámku vchodových dverí v Penzióne Bystrina, Trenčianske Teplice9.1.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Celkový počet záznamov:  860
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Dodávateľské faktúry pre rok 2020
Číslo faktúry: Číslo objednávky: Dátum prijatia: Popis: Partner: IČO: Hodnota faktúry: Mena:
1106892020
  Zmluva, číslo účast. 1084357
09.06.2020
  Internet,Analog. televízia - 6/2020-Trenč.Teplice  SWAN, a.s.
47258314
  56.58,-
EUR
1106902020
  4101454080
09.06.2020
  vyúčtov.plynu - 5/2020 - Ú SAV  SPP a.s.,Bratislava 26
35815256
  -27.94,-
EUR
1106912020
  Zmluva / 3107009708
09.06.2020
  telef. hovory - 5/2020 - Ú SAV  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  1537.08,-
EUR
1106922020
  Zmluva /1010053203
09.06.2020
  telef. hovory - 5/2020  Slovak Telekom, a.s.,BA
35763469
  166.88,-
EUR
1106932020
  
09.06.2020
  PHM - 20.5.2020 - 29.5.2020  SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA
31322832
  375.41,-
EUR
1106942020
  2020/OSMaE/OBJ/113 z 19.5.2020
09.06.2020
  kresba kaligraf. písma - tempera - Gajdoš,Soják  PLAVČANOVÁ Marta, BA
48561225
  70.00,-
EUR
1810082020
  Rozhodnutie č.1150047320
08.06.2020
  Daň z nehnuteľnosti za rok 2020 - Donovaly  Obec Donovaly
00313386
  394.87,-
EUR
1106732020
  
08.06.2020
  odber tlače SME - 1.7. - 30.9. 2020 - DNV  Mediaprint-Kapa,Bratislava
35792281
  68.40,-
EUR
1106742020
  Zmluva / 0001026246
08.06.2020
  Internet - 6/2020 - DNV  SWAN, a.s.
47258314
  72.00,-
EUR
1106752020
  18987374,18987696,18987699
08.06.2020
  internet,telef.poplatky-6/20 /05/20- Ú SAV, Šariš.  SWAN, a.s.
47258314
  354.66,-
EUR
1106762020
  19089449,19095547,19405218,19416567
08.06.2020
  telef.poplatky - 05/2020 - PLV BA, Ú SAV  SWAN, a.s.
47258314
  504.54,-
EUR
1106772020
  19172355,19172359
08.06.2020
  telef.poplatky - 5/2020, 04/2020 - PMV BA  SWAN, a.s.
47258314
  74.35,-
EUR
1106782020
  OM00036802
08.06.2020
  VaS, ZV - 03.05.20 - 02.06.2020 - Senec 1  BVS a.s., Bratislava 29
35850370
  12.18,-
EUR
1106792020
  6410003750, 3106024848
08.06.2020
  vyúčt. elektr. energie - 5/2020 - Ú SAV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  -357.41,-
EUR
1106802020
  3106033847
08.06.2020
  vyúčtov.elektr.energ. - 5/2020 - Vlárska  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  925.26,-
EUR
1106812020
  6410004229, 3110046793
08.06.2020
  vyúčt. elektr.energie - 05/2020 - PLV  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  1786.24,-
EUR
1106822020
  6410013323, 3105184226
08.06.2020
  elektr.energia - 05/2020 - Mlynská Dolina  ZSE Energia, a.s. Bratislava 1
36677281
  209.53,-
EUR
1150742020
  Zmluva
08.06.2020
  potraviny - ZJ  Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
  71.02,-
EUR
1150752020
  Zmluva
08.06.2020
  potraviny - ZJ  Demifood s.r.o., N.M nad Váhom
36324124
  462.29,-
EUR
1106832020
  2020/OSMaE/OBJ/086 z 23.4.2020
08.06.2020
  tlač hlavičkového papiera Predseda SAV  Centrum spoločných činnosí SAV
00398144
  240.00,-
EUR
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)