Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/088
Tlač brožúry pre Otvorenú akadémiu s parciálnym lakom28.4.2020FO ART, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/089
Objednávka na licenciu Adobe na obdobie jedného roka28.4.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/090
Objednávka na elektrické pripojenie nabíjacej stanice na Úrade SAV29.4.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/091
Vstupná dezinfekčná brána30.4.2020HANTON s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/092
Dodanie odborných textov pre publikáciu o technologických transferoch4.5.2020Tertiary Education & Research Institute, z.ú.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/093
Dezinfikátor - Model S 9004.5.2020FOR Clean, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/094
Vyčistenie ORL a odseparovanie ropných látok v PLV SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava6.5.2020SEZAKO Trnava, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/095
Výmena ohrievača vody na 3. NP chodba, budova Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava .6.5.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/096
Oprava zásuviek v Chate Senec a odpojenie z el.energie sušičov na ruky v budove Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava6.5.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/097
Revizie VTZ v objektoch Štefánikova 49, Royova 10, Vila Vlasta Hroznova 36.5.2020Peter DimitrovIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/098
Oprava práčky č. 3 (zlomené vnútorné dvierka)12.5.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/099
Opakovaná úradná skúška - Výťahy PLV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava12.5.2020TKD Výťahy s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/100
Opakovaná úradná skúška - Výťah - UMV SAV, Watsonova 45, Košice12.5.2020TKD Výťahy s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/101
Predsezónna údržba kosačky ALKO 46BR12.5.2020Gazda, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/102
Tlač a väzba Návrhu záverečného účtu12.5.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/103
Výmena okien a dvier - Šancová č. 56, Bratislava, byt č. 60313.5.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/104
Výmena dlažby na balkóne - Šancová č. 56, Bratislava, byt č. 60313.5.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/105
Zabezpečenie stravy počas rokovania P SAV, konaného dňa 14. mája 202013.5.2020Igor Goruša - I.E.G. stravovacie službyIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/106
Kontrola hydrantov, tlakové skúšky PHP v objekte Bystrina,Tr.Teplice15.5.2020PYROSLOVAKIA s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/107
Systémové služby pre nastavenie formulárov aplikácie sklad18.5.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)