Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/067/A
Preklady zo slovenského jazyka do anglického jazyka19.3.2020Mgr. Romana Korenková -TranslationsIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/068
Predlač diplomov : Čestná plaketa SAV Dionýza Blaškoviča23.3.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/069
Dodanie 200 kusov ochranných 2-vrstvových rúšok na tvár24.3.20202U spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/070
Objednávka 1000 ks - rúška bavlnené biele24.3.2020Window Fashion, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/071
Objednávka na ochranné tvárové rúška_(4 000 ks)24.3.2020ProScience Tech s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/osmae/OBJ/072
Zabezpečenie elektronickej aukcie v súlade s §8aa a nasl. zákona č. 278/1993 Z. z. (prevod vlastníctva chaty v k. ú. Pezinok)25.3.2020eBIZ Procurement s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/073
Licencie integračného modulu a následná implementácia integračných rozhraní27.3.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/074
Maľovanie izieb ubytovne SAV-DNV v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.3.202027.3.2020Tibor DrobnicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/075
Výrub stromov na pozemku parc.č. 2231/38 - Senec27.3.2020LUTOPA - Mikuláš TakáčIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/076
Výsadba stromov v Senci30.3.2020Ústav ekológie lesa SAV, Arborétum MlyňanyIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/078
Úpravy online systému Programu grantov pre doktorandov SAV, vyžiadané Hodnotiacou komisiou Programu, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.3.2020.31.3.2020AZARA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/079
Realizácia služieb verejného obstarávania na stavebné práce vo výške 136 091,35 EUR bez DPH8.4.2020AMIRE s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/080
Príprava vozidla na STK a EK, oprava nájdených závad na vozidle Peugeot 508 EVČ (BL 003 FE) a zabezpečenie STK a EK8.4.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/081
Príprava vozidla na STK a EK, oprava nájdených závad na vozidle BMW 530 EVČ (BL 660 HG) a zabezpečenie STK a EK8.4.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/082
Vybudovanie neverejnej nebíjacej stanice AC 2x22 kW POSITRON SAV16.4.2020ZEROEMISSION s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/083
Odstránenie havarijného stavu v sociálnej miestnosti v Ubytovni I. Bukovčana 9-11, D.N.Ves, Bratislava20.4.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/084
Nákup jednorázových rukavíc (Nitrile, powder free)21.4.2020ProScience Tech s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/085
Vypísanie mien na diplomy23.4.2020Marta PlavčanováIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/086
Tlač Hlavičkového papiera23.4.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/087
Manažérske prehľady v systéme Softip a nastavenie nových výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04 podľa zmeny legislatívy od 1.1.202028.4.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)