Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/048
Prednáška na mediálny seminár26.2.2020Likeman s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/049
Prednáška na školení v KC Academia v Starej Lesnej, konaného dňa 25. 3. 2020 od 9,00 hod.26.2.2020EDOS-SMART, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/050
Meranie prenosovej cesty ClassD/CAT 5 E na Úrade SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava26.2.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/051
Štúdia: Tvorba komplexných ukazovateľov hodnotenia vysokých škôl v kontexte potrieb sociálno-ekonomického rozvoja krajiny27.2.2020ARMSTRONG CC, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/053
Kurz "Prezenčné zručnosti: vecne a pútavo" - konaného v dňoch 8.-9. apríla v Bratislave2.3.2020PDCS, o.z.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/054
Kurz "Prezenčné zručnosti: vecne a pútavo" - konaného v dňoch 23.- 24. júna v Bratislave2.3.2020PDCS, o.z.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/055
Kurz "Prezenčné zručnosti: vecne a pútavo" - konaného v dňoch 13.- 14. mája 2020 v Košiciach2.3.2020PDCS, o.z.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/056
Vypísanie mena na diplom Prof. Robertovi Giuntinimu,PhD2.3.2020Marta PlavčanováIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/057
Ilustrácie - Obaly SAVOIR VIVRE3.3.2020Mgr.art.Zuzana HlavatáIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/058
Záručný servis - 60 000 km Škoda Superb EVČ BL 470 UJ3.3.2020BOAT a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/059
Občerstvenie pre doktorandov, konaného dňa 10. 3. 2020 v Košiciach3.3.2020Ústav materiálového výskumu SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/060
Realizácia služieb VO na stavebné práce4.3.2020AMIRE s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/061
Permanentné vstupenky na rok 2020 - Vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá, Senec4.3.2020Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/062
Výmena elektrickej špirály na panvici4.3.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/063
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v rekreačnej chate č. 1 na Seneckých jazerách5.3.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/064
Prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia v Ubytovni Royova č. 10, Bratislava5.3.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSM/OBJ/064/A
Darčekové balenia vín5.3.2020Dubovský a Grančič, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/065
Nákup osobného motorového vozidla5.3.2020AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/066
Oprava sušiča na ruky a svetelného senzora - budova Úradu SAV6.3.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/067
Nákup OOPP pre zamestnancov kotolne, Vlárska a ZK Štefánikova 49, Bratislava6.3.2020REMPO, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)