Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/389
Predplatné Denníka Hospodárske noviny na rok 2021 - 4 ks17.12.2020MAFRA Slovakia, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/390
Nákup licencií ESET17.12.2020ESET, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/391
Ročný support standart pre prevádzku informačného systému18.12.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/392
Úprava systému e-VEGAv zmysle prílohy18.12.2020MMS SOFTEC, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/393
Prístup do klietskej zóny TA SR formou multilicencie pre všetky ústavy SAV22.12.2020Tlačová agentúra Slovenskej republikyIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/394
Nákup licencií CITRIX (170users)22.12.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/395
Nákup licencií v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.12.202022.12.2020exe, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/396
Nákup licencií pre VMware vSphere22.12.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/397
Odstránenie havarijného stavu zatekania do kotolne v ubytovni na Jaskovom rade 203, v Bratisalave22.12.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/398
Nákup PC a monitor23.12.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/399
Nákup výpočtovej techniky v zmysle prílohy23.12.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/400
Nákup Notebooks v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.12.202023.12.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/401
Nákup stravovacích poukážok23.12.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/402
Predplatné na rok 2021 - PORADCA vrátane zákonov 2021 - 2 ks28.12.2020PORADCA, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/403
Oprava roldorových dverí v byte č. 1, Šancova, Bratislava28.12.2020Ing. Igor Melničák, TATRAN Bratislava-obchod s nábytkomIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/404
Pranie posteľnej bielizne, uterákov, osušiek a utierok z Penziónu Bystrina29.12.2020Jozef Kostelanský Práčovňa a čistiareňIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/405
Objednávame u Vás tovar v zmysle priloženej prílohy29.12.2020AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)