Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/369
Nákup COVID-19 testov v zmysle cenovej ponuky č. CP-20200455 zo dňa 03.12.20204.12.2020ProScience Tech s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/370
Dodávka darčekových krabíc a tašiek8.12.2020Ing. František BelányiIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/371
Vzdelávací program pre Mgr. Natáliu Feriančekovú8.12.2020Úrad priemyselného vlastníctva SRIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/372
Kuchynské potreby pre ZK Štefánikova č. 49, Bratislava8.12.2020Berndorf Sandrik s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/373
Čistiace a sanačné práce10.12.2020JAP KOMPLET s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/374
Výroba obalov na diplomy - Tubusy10.12.2020Eva Matlovičová, umelecké kníhviazačstvoIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/375
Vyhotovenie novoročných pozdravov pre Predsedu SAV a členov P SAV10.12.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/376
Tlač na obálky11.12.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/377
Odstránenie závad po servise požiarnych dverí v budove PLV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava11.12.2020ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/378
Odstránenie závad z odbornej skúšky v budove Ubytovne SAV, D.N.Ves11.12.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/379
Vyhotovenie Obalu A4 s logom - paierový11.12.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/380
Mäsové výrobky v zmysle prílohy14.12.2020Štefan PrístavkaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/381
Grafická úprava diplomov15.12.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/382
Tlač brožúry - Otvorená akadémia v zmysle prílohy - 400 ks15.12.2020FO ART, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/383
Obalový materiál - misky na obedy - pre potreby ZK, Štefánikova 49, Bratislava15.12.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/384
Ročné predplatné časopisu Týždeň Print+Digital16.12.2020W PRESS a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/385
Dodávka a výmena plynového kotla v ubytovni SAV, Jaskov rad, Bratislava17.12.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/386
Predplatné denníka SME na rok 202117.12.2020Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/387
Predplatné na rok 2021 Denník N17.12.2020N Press, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/388
Predplatné Týždenníka TREND na rok 2021 - 2 ks17.12.2020News and Media Holding a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)