Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/006
Pranie posteľnej bielizne, uterákov...- Penzión Bystrina, Trenč.Teplice na rok 20209.1.2020Jozef Kostelanský Práčovňa a čistiareňIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/007
Odvoz bio odpadu zo závodnej kuchyni Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava9.1.2020Tomáš KriškoIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/008
Občerstvenie na mimoriadne zasadnutie Pléna Snemu SAV, dňa 23. 01. 202020.1.2020Igor Goruša - I.E.G. stravovacie službyIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/009
Spracovanie, finalizácia, redigovanie a korektúry Bulletinu SAV 2020 v rozsahu 128 strán21.1.2020Stanislav Ščepán - Stan StoryIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/009/A
Seminár na tému : Problematika transferu technológií, konaného dňa 22. 1. 202021.1.2020ALEVIA s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/010
Príprava a realizácia Vedy SK v Rádiu Slovensko (RTVS) raz mesačne v roku 202021.1.2020Stanislav Ščepán - Stan StoryIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/011
Odstránenie závad na výťahu A zistených pri odbornej prehliadke - Ubytovňa SAV, D.N.Ves, Bratislava22.1.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/012
Odstránenie závad na výťahu B zistených pri odbornej prehliadke - Ubytovňa SAV, D.N.Ves, Bratislava22.1.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/013
Výmena svetiel v m.č. 120 a chodby - prízemie - Úrad SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava22.1.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/014
Predplatné Denníka N - 2. Odd. vied SAV22.1.2020N Press, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/015
Merano - Lounge kreslo 4 ks22.1.2020TON - SLOVENSKO, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/016
Masérske služby pre zamestnancov Úradu SAV na I. štvrťrok 2020.23.1.2020Ing. Katarína Matulíková - inTroIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/017
Prenájom veľkej sály v Malom kongresovom centre SAV23.1.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/018
Pravidelný servis motorového vozidla Peugeot 508 EVČ BL 003 FE27.1.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/019
Príprava motorového vozidla BMW 530 EVČ BL 066 DB na STK a EK, oprava nájdených závad a zabezpečenie STK a EK27.1.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/020
Výmena zámkov a vložiek v objekte Chata Kučišdorfská dolina, Pezinok.30.1.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/021
Oprava multifunkčného zariadenia OKI MC 861+ v kancelárií č. 11430.1.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/022
Predplatné časopisu Duševné vlastníctvo na rok 202030.1.2020Úrad priemyselného vlastníctva SRIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/023
Oprava kotla v kotolni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava30.1.2020Tallo Term s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/025
2 ks kancelárske stoličky Essen 1+1 zadarmo31.1.2020B2B Partner s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)