Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/309
Výmena autobatérie 100 Ah na motorové vozidlo Peugeot 60720.10.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/310
Nákup zariadení do Závodnej kuchyne, Štefánikova č. 49, Bratislava22.10.2020Comfort Gastro s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/311
Krabičky na hodvábne šatky v zmysle cenovej ponuky22.10.2020SEDEM - reklamná agentúra, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/312
1. Preddavok na Finančného spravodajcu - rok 202122.10.2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/313
Zbierka zákonov na rok 2021 - 1. Preddavok22.10.2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/314
Stanovenie všeobecnej hodnotry nehnuteľnosti v zmysle prílohy26.10.2020Ing. Dušan HolíkIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/315
Oprava kotla v zariadení SAV - Jaskov rad č. 203, Bratislava28.10.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/316
Opráva zámkov, nastavenie a zbrúsenie dverí v budove Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava28.10.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/317
Vykonanie preventívnej prehliadky požiarnych uzáverov v PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava3.11.2020ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/318
Vykonanie kontroly prenosných HP, hydrantov ... v PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava3.11.2020Ladislav Molnár - ROTALIXIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/319
Dotlač novoročných pozdravov vedúceho Úradu SAV, podľa priloženého vzoru3.11.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/320
Výmena rozvodnice, oprava opálených káblov, doplnenie prúdovým chráničom v Ubytovni I.Bukovčana 9-11, Bratislava4.11.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/321
Vyčistenie a odseparovanie ropných látok ORL v PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava9.11.2020SEZAKO Trnava, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/322
Ročná preventívna prehliadka požiarnych dverí, uzáverov v Ubytovni I. Bukovčana 9-11, D. Nová Ves9.11.2020REAL - IR s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/323
Online tréningy pre riaditeľov ústavov SAV9.11.2020Civitta Slovakia, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/324
Nákup OOPP v zmysle požiadaviek ZK Úradu SAV9.11.2020REMPO, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/325
Vyčistenie strešného žľabu v objekte SAV - Vlárska č. 3-5, Bratislava9.11.2020Krtkovanie - inštalatéri.sk - Miroslav MarekIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/326
Nákup čistiacich potrieb v zmysle prílohy10.11.2020RIVAS s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/327
Nákup kancelárskych potrieb v zmysle prílohy10.11.2020RIVAS s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/328
Kontrola požiarnych klapiek a požiarnych mriežok v PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava11.11.2020KLIMAK, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)