Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/248
Servis tlačiarní Ú SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava m.č. 4179.9.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/249
Nákup plytkých tanierov do ZJ Štefánikova č. 49, Bratislava9.9.2020Berndorf Sandrik s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/250
Nákup germicídnych žiaričov PROLUX G30W/A/SPH01- 1 ks PROLUX G30W mobilný - 6 ks9.9.2020Roman VaškoIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/251
Vzdelávací program Duševné vlastníctvo9.9.2020Úrad priemyselného vlastníctva SRIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/253
Dodávka a montáž GSM brány v objekte Vlárska 5-7, Bratislava9.9.2020TAST spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/254
Nákup záhradných kresiel SAVOY Basic - Chaty Senec10.9.2020Mountfield SK, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/255
Grantový softvér pre Fond Štefana Schwarza16.9.2020ANASOFT APR, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/256
Nákup automatického espressa Saeco SM7685/00 Xelsis - 5 ks16.9.2020NAY a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/257
Nákup vákuových sáčkov pre potreby ZK, Štefánikova č. 49, Bratislava16.9.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/258
Servis a vyčistenie kotlového telesa JUNKERS v kotolni na Hroznovej ul.č. 3, Bratislava17.9.2020Ľuboš BaginIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/259
Tlač stravných poukážok na rok 202117.9.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/260
Nákup germicídnych žiaričov PROLUX 36 W/A/SPH0118.9.2020Ing. Juraj Pilát DENTOIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/261
Štartovacie batérie BOSCH 12/110 Ah - Záložný zdroj PLV SAV22.9.2020TTS Martin, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/262
Nákup chladničiek Zanussi ZRA 17800WA22.9.2020NAY a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/263
Dodávka a inštalácia bezpečnostného systému na kľúče od vstupu do Ubytovne SAV, Royova č. 10, Bratislava22.9.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/264
Nákup propagačných predmetov - nožíky NUZ 100-NH-623.9.2020MIKOV s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/265
Nákup bielych a čiernych rúšok s potlačou loga SAV - 200 ks23.9.2020FOCESA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/266
Vymaľovanie miestnosti č.417 v budove Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava23.9.2020Tibor DrobnicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/267
Dámske šatky pre účely propagácie SAV23.9.2020Jana Melichová - JMIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/268
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia - prenosné spotrebiče v objektoch na: Royovej 10; v bytoch č. 1 a 603 na Šancovej 56 a v bytoch na č. 10, 11 a 12 na Dúbravskej ceste č. 923.9.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)