Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/168
Licencie pre aktívne prvky počítačovej siete a VoIP telefónie Úradu SAV30.6.2020DATALAN, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/169
Vyčistenie klimatizačných jednotiek a oprava 1 klimatizačnej jednotky v budove Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava1.7.2020SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/170
Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub 211 na Ubytovni Royova č. 10, Bratislava1.7.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/171
Profylaktika a programovanie CBS1 - NZ - batérie na núdzové osvetlenie - budova PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava1.7.2020ENSTO CZECH s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/172
Webstránka SASPRO 2 a Tvorba SASPRO 2, design manuál1.7.2020AZARA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/173
Dodávka grantového informačného systému1.7.2020AZARA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/174
Vypracovanie podkladov pre EIA . Pavilón spoločenských vied SAV -2.7.2020RTL Invest Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/175
Vypísanie mena na diplom2.7.2020Marta PlavčanováIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/176
Tlač diplomov : Mladý vedecký pracovník do 35 rokov - 12 ks2.7.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/177
Dodávka a montáž žalúzií, pokladka laminátových podláh a koberca a búracie práce na Štefánikovej č. 492.7.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/178
Oprava (výmena) el. špirál na elektrických panviciach2.7.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/179
Dodávka a montáž ochranných systémov proti holubom3.7.2020Climb Mont Group Slovakia s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/180
Elektroinštalačné služby v chatách č. 706 a 707 na Donovaloch3.7.2020ELKRAUS s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/181
Oprava multifunkčného zariadenia OKI MC 861+ v m.č. 114 v budove Úradu SAV7.7.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/182
Nastavenie a skúška váh v ZK Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava7.7.2020Štefan KollerIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/183
Nastavenie triedy presnosti váh v ZK Úradu SAV7.7.2020Slovenská legálna metrológiaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/184
Revízie MaRDT,MaRVZT 1-2-3-4-5 v budove PLV SAV7.7.2020Jozef DRNZÍKIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/185
Oprava práčiek č. 2 a č.5 v Ubytovni I.Bukovčana 9-11, Bratislava7.7.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/186
OP a OS elektroinštalácia E5, Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody - PLV SAV8.7.2020ELEKTRA-NR, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/187
Sťahovanie a likvidácia nábytku9.7.2020Mgr. Juraj Kvietok - PROGOIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)