Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OMS/ZML/002
Objednávka letenky Ženeva, komplexného cest. poistenia (5-7.03.2020)26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/004
Objednávka letenky Vie-Brusel4.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/006
Odborný preklad zo slovneského jazyka do anglického jazyka19.2.2020Miriama BevilaquaPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/007
Objednávka letenky do Bruselu26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/009
Objednávka letenky a ubytovania26.2.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/010
Preklad Poverenia spracovaním osobných údajov do EN22.6.2020PERCIPIUM – preklady, tlmočenie, superlegalizácia s. r. o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/011
OBJEDNÁVKA3.7.2020Miriama BevilaquaPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/012
OBJEDNÁVKA9.7.2020Centrum spoločných činností SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/013
Dotlač pozvánok a obálok na MC SAV 202017.7.2020Centrum spoločných činností SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/015
Objednávka cestovného poistenia Dr. Gálik5.8.2020GO travel Slovakia, s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/016
Hudobný program Medzinárodná cena SAV11.8.2020MUCHA QUARTET, o.z.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OMS/OBJ/017
Objednanie školenie na tému Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi na 4. septembra v priestoroch SAV od 9:00 do 13:00.11.8.2020OTIDEA s.r.o.PhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/1/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA22.1.2020Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/2/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA4.2.2020Ústav svetovej literatúry SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
PZS/3/2020/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA9.3.2020Geografický ústav SAVPhDr. Dušan Gálik, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/001
Nákup stravných poukážok3.1.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/002
Program na Novoročný koncert SAV3.1.2020Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenieIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/003
Pravidelný štvrťročný servis a 3 mesačná odborná prehliadka na výťahoch v budovách na Vlárskej ul., Bratislava8.1.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/004
Vykonanie čistenia a kontroly komínov8.1.2020Kominár s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/005
Oprava zámku vchodových dverí v Penzióne Bystrina, Trenčianske Teplice9.1.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)