Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/128
Preprava hostí na odovzdávanie Cien SAV Bratislava - Smolenice a späť, dňa 23. júna 20203.6.2020Apex Solutions s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/129
Kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača škrobu v ZK Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava3.6.2020KANAL M.P.S. s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/130
V zmysle Cenníka krátkodobého nájomného a služieb - Moyzesova sieň na podujatie Vedec roka 2019, ktoré sa bude konať 16. júna 20204.6.2020Univerzita KomenskéhoIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/131
Občerstvenie pri príležitosti slávnostného udeľovania Cien SAV v roku 2020 a Špičkových publikácií SAV, konaného dňa 23. júna 20204.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/132
Grafická úprava a tlač diplomov : Cena SAV v roku 2020 veľkosť A3 (príloha elektronicky)4.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/133
Biele a čierne rúška s potlačou logo SAV4.6.2020FOCESA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/134
Štúdia - koncept indikátorov posudzovania kooperácie akademických a podnikateľských subjektov.....4.6.2020Centire s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/135
Komparatívna analýza údajov Slovenska voči priemeru krajín EÚ a EHP a voči vybraných krajinám....4.6.2020DiEnt s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/136
Pexeso SAV - formát A2 - grafický návrh a tlač - 300 ks5.6.2020Mgr. Filip RozmanIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/137
PowerBanka Viking notebooková 40000mAh5.6.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/138
Prieskum dôveryhodnosti SAV5.6.2020FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/139
Penetračné testy v objekte Úradu SAV, Štefánikova 49, v Bratislave5.6.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/140
Vysokokapacitné pamäte pre náročné aplikaácie a 2 8-jadrové procesory10.6.2020EASTNET, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/141
Ubytovanie a stravovanie v KC SAV ACADEMIA, Stará Lesná - Mimoriadne zasadnutie P SAV, v dňoch 16.-18.6.202011.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/142
Práce na zabezpečovacom a kamerovom systéme - Objekt SAV, Vlárska ul. Bratislava11.6.2020ELKRAUS s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/143
Práce na zabezpečovacom a kamerovom systéme - Chaty Donovaly11.6.2020ELKRAUS s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/144
Propagačný materiál (pozlátené, niklované odznaky SAV, krabičky)11.6.2020Mincovňa Kremnica, štátny podnikIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/145
Dezinsekcia objektov SAV15.6.2020Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/146
Deratizácia objektov15.6.2020Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/147
Nákup LED žiaroviek 8,5 W15.6.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)