Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/026
Oprava chillera v budove PLV SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava4.2.2020AZ KLIMA SK, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/028
Oprava trojstupňovej piecky a oprava fritézy v ZK Ú-SAV, Štefánikova č. 459, Bratislava5.2.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/029
Školenie pre zamestnanca Úradu SAV Valentína Heribana na obsluhu tlakových nádob stabilných.5.2.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/030
Tabule ocenených vedcov6.2.2020Mikamont s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/031
Stavebné práce pri komplexnej výmene stropu v budove Úradu SAV, sekretariát Predsedu SAV.6.2.2020RTL Invest Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/032
Plánovaný servis a oprava zistených závad, príprava motorového vozidla Peugeot Expert na STK a EK - EVČ BL 868 DI.6.2.2020František Partl UNIVERZÁLIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/033
Výroba a montáž EU tabule v areáli na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava6.2.2020RTL Invest Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/035
Vykonanie revízie Núdzového osvetlenia v objekte - Ubytovňa SAV I. Bukovčana 9-11, Bratislava10.2.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/036
Stravovacie poukážky v hodnote 3,83 € - 1000 ks10.2.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/037
Občerstvenie a ubytovanie v dňoch 17.-18.2.2020 - Výročný seminár I.OV10.2.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/038
Zabezpečenie prepravy zamestnancov SAV na mediálny seminár v KC Smolenice v dňoch 11.-12. marca 202012.2.2020Apex Solutions s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/039
Zabezpečenie licenčnej podpory na AW ActiveRegistratúra na 24 mesiacov17.2.2020Lomtec.com a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/040
Zistenie príčiny a odstránenie závady v kancelárii č. 207 v budove Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava17.2.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/041
Zabezpečenie systémovej podpory integračného komponentu pre autorizovaný prístup k modulom portálu UPVS a pre integračný prístup k elektronickej schránek eDesk na www. slovensko.sk na 24 mesiacov17.2.20202Mware, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/042
Nákup tonerov na základe prílohy17.2.2020MIP, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/043
Výmena 8 ks svietidiel núdzového osvetlenia v bloku "B" a "C" v Ubytovni Ivana Bukovčana 9-11, Bratislava17.2.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/044
Objednávka tlače časopisu SAV Akadémia (Správy SAV) v roku 2020 (6xdvojčíslo)18.2.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/045
Školenie v KC Academia Stará Lesná dňa 23. 3. 2020 od 9:00 hod.25.2.2020SPOLU, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/046
Odstránenie poruchy v skrinke na poistky v Ubytovni I. Bukovčana 9-11, Bratislava25.2.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/047
Softvér na elektronický archív SAV25.2.2020Lomtec.com a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)