Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/289
Handričky na čistenie okuliarov7.10.2020reklama BARTOŠ, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/290
Vykonanie deratizácie objektov SAV8.10.2020Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/291
Vykonanie dezinsekcie objektov SAV8.10.2020Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/292
Disky a zimné pneumatiky na motorové vozidlo Škoda Superb EVČ BT 205 CB8.10.2020AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/293
Služby k online systému programu grantov pre doktorandov SAV12.10.2020AZARA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/294
Nákup stravovacích poukážok12.10.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/295
Pohostenie počas prijatí u Predsedu SAV - Čokolády LYRA12.10.2020LYRA GROUP s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/296
Plastové príbory pre potreby Závodnej kuchyne, Štefánikova 49, Bratislava13.10.2020HO&PE FAMILY, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/297
Obalový materiál (misky) na zabalenie obedov13.10.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/298
Nákup audiotechniky, tlačiarne a doplnkovej techniky k fototechnike, v zmysle prílohy13.10.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/299
Oprava el.kotla, stojankovej batérii, výmena kolieska na el.panvici, výmena termostatu na fritéze v ZK, Štefánikova č. 49, Bratislava13.10.2020Comfort Gastro s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/300
Rekonštrukcia časti počítačovej siete Úradu SAV14.10.2020EASTNET, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/301
Služby súvisiace so zaškolením na aktuálnu verziu Evidencie zmlúv a objednávok_EZO15.10.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/302
Konfigurácia výkazu FIN 4-04 v systéme Softip profit k 30.9.202015.10.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/303
Na konanie na Okresnom úrade pre cestnú dopravu (Dopravný inšpektorát)15.10.2020Roman Krchnák s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/304
Odstránenie nedostatkov z vykonanej Úradnej skúšky výťahov v objekte PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava16.10.2020TKD Výťahy s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/305
Prehliadky a skúšky tlakových nádob v objekte PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava16.10.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/306
Odstránenie havarijného stavu zatekania strechy na Vlárskej ul. č. 3-7, v Bratislave20.10.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/307
Odstránenie havarijného stavu zatekania strechy ubytovne SAV, na ul. I. Bukovčana 9-11, v Bratislave20.10.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/308
Vypísanie mena na diplom20.10.2020Marta PlavčanováIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)