Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/269
Dodávka a pokládka PVC na recepcii v Ubytovni SAV, I,Bukovčana 9-11, Bratislava25.9.2020GUMPARKO, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/270
Dodávka a pokládka kobercových rohoží v budove Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava25.9.2020GUMPARKO, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/271
Vyčistenie multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub 211, m.č. 121 v budove U-SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava25.9.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/272
Odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni na Konventnej ul.č. 13, Bratislava25.9.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/273
Odborná prehliadka tlakových zariadení v kotolni na Vlárskej ul. č. 5, Bratislava25.9.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/274
Certifikát serveru pre grantový systém e-VEGA28.9.2020MMS SOFTEC, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/275
Misky a fólie k baliacemu stroju EKOSEAL 229.9.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/276
Tlač bannerov 85 cmx200cm bez mechanizmov30.9.2020Bittner print s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/277
Oprava obehového čerpadla WILO typ IPN 65/200-2 v kotolni na Vlárskej č. 5, Bratislava30.9.2020MAXTRA CONTROL s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/278
Revízia snímačov plynu a CO v kotolni na Štefánikovej č. 49, Bratislava30.9.2020VARM, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/279
Servis a vyčistenie kotlového telesa Junkers na Hroznovej č. 3, Bratislava30.9.2020Ľuboš BaginIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/280
Kontrola PHP a požiarnych hydrantov v objekte SAV, Konventná ul, Bratislava30.9.2020Ladislav Molnár - ROTALIXIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/281
Kontrola PHP v objektoch - Chaty Senec30.9.2020Ladislav Molnár - ROTALIXIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/282
Vykonanie kuričských skúšok pre p. Heribana Valentína30.9.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/283
Výroba plakiet "Za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách"1.10.2020Mincovňa Kremnica, štátny podnikIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/284
Objednávka notebookov a príslušenstva k notebookom2.10.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/285
Dodávka, výmena a likvidácia expanznej nádoby v budove PLV SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava6.10.2020REVYMONT, spol. s r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/286
Kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača škrobov v ZK Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava6.10.2020KANAL M.P.S. s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/287
Oprava svietidiel na III. NP, Úrad SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava7.10.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/288
Výmena svietidiel v ZK, Úrad SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava7.10.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)