Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/208
Odstránenie zistených závad na výťahu "A" v ubytovni SAV, I. Bukovčana 9-11, Bratislava29.7.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/209
Odstránenie zistených závad na výťahu "B" v ubytovni SAV, I. Bukovčana 9-11, Bratislava29.7.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/210
Odstránenie zistených závad na výťahu "C" v ubytovni SAV, I. Bukovčana 9-11, Bratislava29.7.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/211
Výmena hadičky na prívod čistiaceho prostriedku na umývačke riadu v ZK na Štefánikovej ul. č.49, Bratislava30.7.2020Comfort Gastro s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/212
Stavebné práce v Penzióne Bystrina v Trenčianskych Tepliciach31.7.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/213
Oprava osvetlenia v sklade kanc.potrieb v budove Ú-SAV3.8.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/214
Jednorázové trojvrstvové rúška s CE - 5 000 ks5.8.2020MTM Electric Motors s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/215
Nákup HP Dokovacia stanica 65 W, OKI čierny toner6.8.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/216
Preklad dokumentu Manuál pre doktorandov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky zo zahraničia (COVID-19) do anglického jazyka7.8.2020PERCIPIUM - Professional Translation Services s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/217
Náplň do dezinfekčnej brány - budova Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava11.8.2020HANTON s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/218
Nákup mobilného telefónu SAMSUNG GALAXY S 20 ULTRA 5 G11.8.2020Slovak Telekom, a.s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/219
Odstránenie závad na výťahu, budova Štefánikova 49, Bratislava14.8.2020IHPE, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/220
Nákup jednorázových overalov14.8.2020PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/221
Oprava práčky č. 1 AWZ 514D18.8.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/222
Nákup rôzneho zariadenia pre potreby ZK na Štefánikovej č. 49, Bratislava18.8.2020RM Gastro - JAZ s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/223
Nákup nitrilových jednorázových ochranných rukavíc18.8.2020ProScience Tech s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/224
Nákup vákuovej baličky do Závodnej kuchyni, Štefánikova č. 49, Bratislava19.8.2020RM Gastro - JAZ s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/225
Preprava osôb autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť, dňa 15. 10. 202020.8.2020Apex Solutions s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/226
Prenájom priestorov a občerstvenie pre cca 35 ľúdí v KC Smolenice, dňa 15. 10. 202020.8.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/227
Vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky - núdzové osvetlenie v objekte SAV na Royovej č. 10 Bratislava20.8.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)