Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/148
Grafická úprava a tlač diplomov : Cena SAV15.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/149
Prenájom plošiny na vyčistenie žľabu v Chate Senec č. 216.6.2020Plošiny Bratislava s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/150
Grafická úprava diplomov16.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/151
Vizitky na základe prílohy16.6.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/152
Predsezónna údržba kosačky ALKO 46 BR16.6.2020Gazda, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/153
Modré igelitové tašky s potlačou loga SAV16.6.2020CreoCom, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/154
Biele a čierne rúška s logom SAV16.6.2020FOCESA s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/155
Vymaľovanie jedálne a kuchyne budovy Úradu SAV, na Štefánikovej č. 49, v Bratislave17.6.2020Tibor DrobnicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/156
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu na Chate č, 2, Senec22.6.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/157
Odborná prehliadka a odborná skúška núdzového osvetlenia v objekte PLV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava22.6.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/158
Náplň do dezinfekčnej brány24.6.2020HANTON s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/159
Kontrola hasiacich prístrojov a nástených hydrantov v objektoch Úradu SAV24.6.2020Ladislav Molnár - ROTALIXIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/160
Servis tlačiarní CANON - SENSYS MF 8550Cdn a CANON - SENSYS MF 735 Cx24.6.2020REFICIER JTL, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/161
Vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch Úradu SAV : Štefánikova 49, Konventná 13 a a Vlárska 5, Bratislava24.6.2020Kominár s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/162
Oprava zatekajúcej strechy Bloku "A" Ubytovňa I. Bukovčana 9-11, Bratislava24.6.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/163
Nákup fotoaparátu, objektívov, blesku a príslušenstva24.6.2020PRO. Laika spol. s r.oIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/164
Preklad dokumentov Zmluvy o ubytovaní a Dodatku k zmluve o ubytovaní do anglického jazyka25.6.2020PERCIPIUM - Professional Translation Services s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/165
Objednávka stoličiek a kresiel do KC Smolenice25.6.2020RTL Invest Slovakia s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/166
Nákup čistiacich potrieb na základe prílohy25.6.2020Ing.Pavol Regina "REGINA"Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/167
Nákup kancelárskych potrieb25.6.2020Ing.Pavol Regina "REGINA"Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)