Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/329
Reklamné predmety s potlačou podľa grafického náhľadu.11.11.2020Cherry Promotion SK, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/330
Odstránenie elektro závad a nedostatkov v PLV, Dúbravská cesta 9, v Bratislave11.11.2020Ing. Marcel ValentIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/331
Výroba rúšok bielej a čiernej farby s logom SASPRO12.11.2020Chránené dielne, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/332
Výroba a potlač rollupu 85/200 cm podľa grafickej prílohy - 4 ks12.11.2020Plotbase s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/333
Inzercia výzvy programu SASPRO 212.11.2020Springer NatureIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/334
Inzercia výzvy programu SASPRO 212.11.2020ResearchGate GmbHIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/335
Výroba a dodanie rúšok s logom SAV12.11.2020Chránené dielne, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/336
Reklamné predmety s logom SAV13.11.2020Chránené dielne, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/337
Stravovacie poukážky v hodnote 3,83 € - 1000 ks16.11.2020Edenred Slovakia, s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/338
Oprava práčok TDLR 60112 a AWE 7622 v Ubytovni D. N. Ves18.11.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/339
Oprava práčky AWE 8000 v Ubytovni I. Bukovčana, D.N.Ves, Bratislava18.11.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/340
Vymaľovanie priestorov m.č. 24 a skladu OSMaE v budove Úradu SAV, 2 bytov na Šancovej ul. a 3 izby v Ubytovni D.N.Vsi.18.11.2020Tibor DrobnicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/341
Dezinfekcia v byte č. A7, Ubytovne I.Bukovčana, D.N.Ves, Bratislava18.11.2020Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/342
Oprava práčky AWE 7622, v Ubytovni I.Bukovčana, D.N.Ves, Bratislava18.11.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/343
Inzercia výzvy programu SASPRO 219.11.2020AAAS Science International Inc.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/344
Lupy s LED IL30X s potlačou logom SAV - 50 ks19.11.2020TOPGEO Mineralienhandel GmbHIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/345
Sklenená lupa v koženom púzdre 70 ks19.11.2020REBIOP, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/346
Vykonanie revízií elektrického zariadenia administratívnej budovy Úradu SAV, Závodnej kuchyne Úradu SAV a bytov č. 1 a č. 603 na Šancovej ul. č. 56 v Bratislave19.11.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/347
Preverenie funkčnosti prenosných elektrospotrebičov v objektoch podľa priloženého zoznamu19.11.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/348
Vykonanie odborných skúšok elektrorozvodov na objektoch ubytovne DNV, Hroznova 3 a v Senci na chate č. 119.11.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)