Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/228
Služby spojené s usporiadaním výstavy POTULKY VIDIEKOM 202021.8.2020agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnikIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/229
Kontrola a oprava PHP, kontrola hydrantov a hydrantových hadíc v objekte SAV, Vlárska 3-5-7, Bratislava21.8.2020HASIL - HD, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/230
Dotlač hlavičkového papiera vedúceho Úradu SAV, podľa priloženého vzoru21.8.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/231
Dotlač vizitiek pre pracovníkov OVV Úradu SAV24.8.2020Centrum spoločných činností SAVIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/232
Masérske služby pre zamestnancov Úradu SAV od 24.8.2020-31.12.202024.8.2020Ing. Katarína Matulíková - inTroIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/233
V zmysle CP nákup kuchynských potrieb do ZK na Štefánikovej 49, Bratislava27.8.2020RM Gastro - JAZ s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/234
Aplikácia zverejňovanie došlých faktúr pre všetky organizácie SAV27.8.2020SOFTIP, a. s.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/235
Nákup zrnkovej kávy 11 + 1 kg27.8.2020J.J. Darboven s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/236
Odstránenie havarijného stavu v Penzióne Bystrina, Trenčianske Teplice2.9.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/237
Povrchová úprava zábradlia a posuvnej brány - Štefánikova 49, Bratislava2.9.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/238
Servis horákov na vykurovacích kotloch v kotolniach2.9.2020Tallo Term s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/239
Servis vykurovacích telies pred zahájením vykurovacej sezóny v kotolni na Vlárskej 5, Bratislava2.9.2020DAIKON, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/240
Servis horákov na vykurovacích kotloch v kotolni na Konventnej 13, Bratislava2.9.2020VARM, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/241
Výmena prietokového ohrievača vody v m.č. 205 a 207, budova Úradu SAV3.9.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/242
Oprava elektrického sporáka v Závodnej kuchyni Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava3.9.2020Comfort Gastro s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/243
V zmysle cenovej ponuky oprava spotrebičov v ZK na Štefánikovej č. 49, Bratislava3.9.2020Comfort Gastro s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/244
Odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom potrubí v budove Úradu SAV4.9.2020STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/245
Oprava práčky č. 1 AWZ 514 D v Ubytovni I. Bukovčana 9-11, Bratislava4.9.2020Peter Fogaš - CENTROSERVISIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/246
Nákup náplne do dezinfekčnej brány - budova Ú SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava4.9.2020HANTON GROUP s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/247
Renovácia oceľovej konštrukcie a doplnenie prekrytia Štefánikova 49, v Bratislave8.9.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)