Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Objednávky su zverejnené ako XML výstup (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
Celkový počet záznamov:  418
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ Schválil
2020/OSMaE/OBJ/188
Oprava baterkového systému v budove PLV SAV10.7.2020ENSTO CZECH s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/189
Vyhotovenie vývodov a úprava rozvodnice na zavedenie práčiek v Ubytovni D.N.Ves10.7.2020Eugen Lipták L.E.C.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/190
Nákup tonerov13.7.2020MIP, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/191
Nákup modulárnej UPS prevedenie 19" rack13.7.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/192
Rukavice textilné značky KEVIN13.7.2020ĽUBICA s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/193
Prehliadka a skúška tlakových nádob v OST-20, PLV, Dúbravská cesta 9, v Bratislave13.7.2020Ján JarabicaIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/194
TS a oprava Prenosných hasiacich prístrojov po kontrole v objekte Štefánikova 49 a v objekte I. Bukovčana 9-11 v Bratislave15.7.2020Ladislav Molnár - ROTALIXIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/195
Nákup baliaceho stroja EKOSEAL 2 pre potreby závodnej kuchyne Ú SAV15.7.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/196
Misky a fólie k baliacemu stroju EKOSEAL 215.7.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/197
Oprava a úprava komponentov a modulov pre terminály a riadiacu jednotku prístupov16.7.2020TECHNISERV, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/198
Nákup audiotechniky na profesionálne nahrávanie zvuku pre vídeá SAV20.7.2020COMPEX DATAIng. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/199
Ročná údržba elektrického záložného zdroja pri budove PLV SAV21.7.2020TTS Martin, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/200
Misky GN1E k baliacemu stroju EKOSEAL 221.7.2020TECHNOBAL - Šaľa, s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/201
Kancelárska stolička Venlo 1+1 ZADARMO, čierna22.7.2020B2B Partner s. r. o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/202
Stojan kovový na dávkovač dezinfekcie. bezdotykový dávkovač, batéria23.7.2020LEMI BB s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/203
Vymaľovanie kancelárií č. 328 a 332 v budove Úradu SAV , Štefánikova 49, Bratislava23.7.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/204
OP a OS TS - 1829, časť Zálohový rozvádzač R-ZAL pri budove PLV SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava23.7.2020TECHNEX - MONT, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/205
Grantový softvér SASPRO 227.7.2020ANASOFT APR, spol. s r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/206
Prekrytie vonkajšieho schodiska - Penzión Bystrina, Trenčianske Teplice28.7.2020JP-KOMPLET IN s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
2020/OSMaE/OBJ/207
Nákup prázdnych flakónov na dezinfekčné prostriedky29.7.2020Handymade s.r.o.Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2020. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2020/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2020 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)