Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
136/2019
Objednávame u Vás lektorskú činnosť - In House training H2020
Proposal Writing - pre 10 zamestnancov.
Cena za lektorskú činnosť je 6 300,-- s DPH.
15.05.2019Ing. Ján Malík, CSc.
137/2019
Objednávame u Vás opravu závitových spojov plynovej rady kotla K1 v kotolni Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 100,-- bez DPH15.05.2019ABCtherm, s. r. o.Dudvážska 37,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
138/2019
Objednávame u Vás počítačový softvér Adobe Acrobat Professional v celkovej výške 199,-- € bez DPH.15.05.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/050/2019/NdG
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva tlač brožúr na konferenciu Euronanomed v dňoch 28.-29.5.2019 v Bratislave.15.05.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
133/2019
Objednávame u Vás deratizáciu objektov : Hroznová 3, Royová 10, Štefánikova 49, Bukovčana 9 -11 D. Nová Ves, Jaskov rad 203, Senec, okolie PLV, objekty na Vlárskej č. 3,5 a 7, Bratislava, UNIMO,UNIMO ŠIMÚT na Dúbravskej č. 9 , Tr. Teplice, Šrobárová ul. a Chaty 706 a 707 Donovaly v celkovej výške 1 522,-- € bez DPH.14.05.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
134/2019
Objednávame u Vás dezinsekciu objektov : Hroznová 3, Royová 10, ZK Štefánikova 49, Jaskov rad 203, Šancová 56, byty Dúbravská cesta 9, Bratislava, Chaty Senec, Tr. Teplice, Šrobárová ul. a Chaty 706 a 707 Donovaly v celkovej výške 2554,-- € bez DPH.14.05.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
131/2019
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV
dňa 16. 5. 2019 o 10:30 hod. v Aule SAV (káva bez cukru a bez
mlieka cca 80 osôb, horúca voda na čaj pre cca 40 osôb.
10.05.2019I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
132/2019
Objednávame u Vás vypracovanie ornitologického posudku
na dreviny určené na výrub na Dúbravskej ceste v Bratislave.
Cena je vo výške 180,-- € bez DPH.
10.05.2019I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
130/2019
Objednávame u Vás údržbu a servis kopírky zn.: Canon MF8500 C a Minolta Konica bizhub 163/212 v miestnosti č. 309 na 3. NP Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava09.05.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/049/2019/TB
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky Úradu SAV si objednávav Hoteli LOFT na Štefánikovej 4, 811 08 v Bratislave ubytovanie v štyroch jednolôžkových izbách comfort single use sraňajkami vcene 100€/izba/noc+city tax je 1,70€/osoba/noc,v týchto termínoch:
2 x jednolôžková izba (1 noc)   príchod 2.7.2019,odchod 3.7.2019
2x  jednolôžková izba (2 noci)  príchod 2.7.2019, odchod 4.7.2019
V celkovej hodnote: 610,20eur s DPH
09.05.2019LOFT HotelŠtefánikova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
128/2019
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
na II. štvrťrok 2019
07.05.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
129/2018
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových zariadení
a tlakových nádob v objektoch na: Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3 a Jaskovom rade č. 203, v celkovej výške 682,40 € bez DPH.
07.05.2019Peter DimitrovVidlicová 15,Bratislava,SK83101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
126/2019
Objednávame u Vás kancelársku stoličku Haag 1 + 1 ZADARMO,
katalógové číslo 3C415044, farba čierna. Cena bez DPH 193,--€.
06.05.2019B2B Partner, s. r.o.Šulekova 2,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
127/2019
Objednávame u Vás vyčistenie klimatizačných jednotiek v Úrade SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava
06.05.2019SLOVKLIMA DEIMOS,s. r. o.P. Pazmánya 49,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/047/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA06.05.2019Geografický ústav SAV166545Štefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/048/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA06.05.2019Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
125/2019
Objednávame u Vás výmenu náplne v DI 4000 v Pavilóne lekárs-
kych vied SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava na základe
predloženej cenovej ponuky vo výške 801,--€ bez DPH.
30.04.2019BIOTECH s.r.o.Kresánková č. 12,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/045/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.04.2019Ústav genetiky a biotech.rastlín CBRBDúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/046/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.04.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
119/2019
Objednávame u Vás opravu kopírky CANON-i-SENSYS-MF 8550 Cdn v miestnosti č. 5 na prízemí Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava.29.04.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)