Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
155/2019
Objednávame u Vás vymaľovanie kuchýň ubytovne Úradu SAV na ul. I. Bukovčana 9-11 v Devínskej Novej Vsi, Bratislava, na
základe predloženej cenovej ponuky vo výške 6 702,52 €
bez DPH. - 41 ks
29.05.2019Ing. Ján Malík, CSc.
156/2019
Objednávame u Vás autobus na 2.7.2019 na odvoz z Bratislavy
do Smoleníc a späť do Bratislavy.
29.05.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
157/2019
Objednávame u Vás výrobu :
Tubus A4 - 25 ks
Tubus A3 - 5 ks
Obal A4 kožený s logom SAV - 20 ks
29.05.2019Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
149/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti v k.ú. Staré Hory, vedené na liste vlastníctva
č. 1891 vo výške 870,-- € bez DPH.
27.05.2019Matlovičová Eva35170506Studená 3,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
150/2019
Objednávame u Vás :
Encyklopédia o Slovensku a Slovákoch v anglickom jazyku (modrá Beliana) - 30 ks
27.05.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
151/2019
Objednávame u Vás :
Pozvánka na udeľovanie Cien SAV - 100 ks
Obálka so strieborným logom, menom a adresou predsedu SAV - 100 ks
(Prílohy aj elektronicky)
27.05.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
152/2019
Objednávame u Vás :
Obálka so strieborným logom, menom a adresou predsedu SAV
(slovenské prevedenie) - 250 ks
Obálka so strieborným logom, menom a adresou predsedu SAV
(anglické prevedenie) - 250 ks
27.05.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
158/2019
Objednávame u Vás :
Obal A4 s logom - papierový - 100 ks
27.05.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
144/2019
Objednávame u Vás opravu plynového kotla K2 zn.: Buderus,
v kotolni Ubytovne SAV na Royovej ul. 10, Bratislava na
základe predloženej cenovej ponuky vo výške 137,-- bez DPH.
23.05.2019ABCtherm, s. r. o.Dudvážska 37,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
145/2019
Objednávame u Vás výrobu a osadenie prahu dverí v byte č. 1
na Šancovej ul. č. 4011/56, Bratislava, na základe predloženej
cenovej ponuky vo výške 81,60 € bez DPH.
23.05.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
146/2019
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre zamestnancov
Úradu SAV na akciu Rekreačno-poznávací výlet v dňoch
24. 5. 2019 - 25. 5. 2019.
23.05.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
147/2019
Objednávame u Vás23.05.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
148/2019
Objednávame u Vás obitie poškodených omietok a realizáciu
nových omietok atiky na streche budovy SAV, Štefánikova 49
Bratislava horolezcom, na základe predloženej cenovej ponuky
vo výške 2 790,-- € bez DPH.
23.05.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
142/2019
Objednávame u Vás tlač diplomov :
Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov
(príloha aj elektronicky) - 12 ks
21.05.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
143/2019
Objednávame u Vás ubytovacie služby pre žiakov, pedagogického
dozoru a organizátorov projektu Petržalská super škola (šiesty
ročník) v termíne od 20.5.2019 - 22.5.2019 (2 noci), v počte 20 žiakov a 10 dospelých, v celkovej výške 775,-- € s DPH.
21.05.2019Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
143/A/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Športovo-relaxačný výlet pre zamestnancov Úradu SAV, konaného dňa 24. a 25. 5. 2019 v celkovej výške 134,21 € bez DPH.21.05.2019Štefan PrístavkaRevolučná 357/4,Lučenec,SK984 LučenecIng. Ján Malík, CSc.
141/2019
Objednávame u Vás opravu sušičky zn.: Whirlpool Freshcare +,
v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava, (nesuší prádlo).
20.05.2019CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
140/2019
Objednávame u Vás17.05.2019AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
139/2019
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa prílohy.
Cena bez DPH : 472,96 €.
16.05.2019MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
135/2019
Objednávame u Vás letné pneumatiky zn.: Michelin primacy 3, rozmer 225/55 R 17 RUNNFLET na motorové vozidlo BMW 530 EVČ BL 660 HG s výmenou, v celkovej výške 659,64 € bez DPH. - 4 ks15.05.2019CARSTAR SERVICE, s. r. o.Pasienková 5/C,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)