Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
PZS/057/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Florencia (Austrian Airlines) a späť10.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
173/2019
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu zn.: KROMO v závodnej
kuchyni Ú SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava
07.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
170/2019
Objednávame u Vás:
1.) LENOVO V330-14IKB 81B000WJCK
2.) PORT DESIGNS Taška na notebook HOUSTON TL
3.)ACER Aspire 5 A515-52G-54WW
4.) HP Laserová multifunkcia LaserJet Pro
06.06.2019AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
171/2019
Objednávame u Vás :
DELL Vostro 3670 MT - 7 ks
06.06.2019Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
172/2019
Objednávame u Vás licenčné práva na premietnutie filmu Univerzity
a sloboda počas stretnutia s doktorandami v Košiciach.
06.06.2019Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
169/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,60 € - 1 200 ks05.06.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/056/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA05.06.2019Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
165/2019
Objednávame u Vás zabezpečenie občerstvenia počas školenia
dňa 5. a 6. 6. 2019 pre zamestnancov SAV v areály Dúbravská cesta
č. 9, Bratislava.
04.06.2019I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
166/2019
Objednávame u Vás Vstupný audit spolu pre všetky pracoviská,
vrátane výstupov pre kat. 1,2.
04.06.2019I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
167/2019
Objednávame u Vás opravu veľkej fritézy v Závodnej kuchyni
Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava
04.06.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
168/2019
Objednávame u Vás opravu a kontrolu svietidiel a ich sfunkčnenie
vo vestibule chaty č. 2 v Senci.
04.06.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/055/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.06.2019Astronomický ústav SAV166529,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/053/2019/NdG
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň – Vilnius a spať03.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/054/2019/NdG
objednáva komplexné cestovné poistenie v dňoch 12.-15.6.2019 v rámci EÚ03.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
161/2019
Objednávame u Vás kancelárske kreslo DERRY TEX 1 + 1 ZADARMO,
katalógové číslo 402044, farba sivá. Cena bez DPH 192,-- €.
31.05.2019B2B Partner, s. r.o.Šulekova 2,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
159/2019
Objednávame u Vás realizáciu stavebných prác - vodovodná a kanalizačná prípojka obec Donovaly, okres Banská Bystrica, k.ú. Donovaly parc.č. 1513,1514,1515 v súlade s Projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Miroslav Solkový, Scale&line, s.r.o.,4/2019, v celkovej výške 12 367,52 € bez DPH.30.05.2019Team s.r.o.36034070Pod Turičkou 39,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
160/2019
Objednávame u Vás vypísanie diplomov kaligrafickým písmom vo
formáte A3, na základe predloženej prílohy. - 6 ks
30.05.2019Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/052/2019/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 20 kg na trase Viedeň - Berlín - Tallinn - Riga - Viedeň30.05.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/051/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA30.05.2019Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
154/2019
Objednávame u Vás výmenu pohybových senzorov a opravu
osvetlenia na I. poschodí v Ubytovni SAV, Royová č. 10,
Bratislava, v celkovej výške 160,--€ bez DPH. - 2 ks
29.05.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)