Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
PZS/065/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.06.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
186/2019
Objednávame u Vás prehliadky a skúšky na zariadenia teplo-
vodnej kotolne na Vlárskej ul. č. 5, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky č. 23/2019 vo výške 2 488,-- € bez DPH.
14.06.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
187/2019
Objednávame u Vás prehliadky a skúšky na zariadenia teplo-
vodnej kotolne na Konventnej ul. č. 13, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky č. 24/2019 vo výške 206,-- € bez DPH.
14.06.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
184/2019
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa prílohy.
Cena bez DPH : 1 650,67 €.
12.06.2019MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
185/2019
Objednávame u Vás výrobu tričiek s potlačou A3 emblému SAV
a nápisu Víkend so SAV na podujatie SAV v dňoch 21.-22. 6. 2019.
Cena bez DPH 510,-- €.
12.06.2019MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/063/2019/LK
objednáva cestovné poistenie plus od 01.-03.07.2019 v Taliansku {Florencia).12.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/061/2019/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenku pre
Katarínu Bibovú, na trase Viedeň - Berlin- Viedeň
11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
174/2019
Objednávame u Vás: Školenia pre riaditeľov ústavov SAV vo formáte inšpiratívnych prednášok a tréningy pre mladých vedeckých pracovníkov na základe metodológie design-thinking, na podporu kreativity, produktivity a interdisciplinárneho prístupu k výskumu a tréningy na best practise pri posudzovaní a prezentácii komerčného potenciálu výsledkov výskumu, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 25 000,- € bez DPH.11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
175/2019
Objednávame u Vás prenájom veľkého pódia na akciu  Víkend so SAV na Primaciálnom nám. v Bratislave v dňoch 21. a 22. júna 2019 v celkovej výške 300,-- bez DPH.11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
176/2019
Objednávame u Vás Program na vyhlasovanie Ceny SAV, dňa 2. 7. 2019 v celkovej výške 1 000,-- s DPH.11.06.2019OZ Nádej pre človeka NA-COul. 1. Mája 205,Prašice,SK956 PrašiceIng. Ján Malík, CSc.
177/2019
Objednávame u Vás dotlač vizitiek na základe priloženej prílohy - 200 ks11.06.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
178/2019
Objednávame u Vás :
- údržba a servis kopírky Canon MF 8500 C (kanc.č.217)
- vyčistenie kopírovacieho zariadenia Konica Minolta
- servis kopírovacieho stroja OKI ES8461+MFP (kanc.č.8)
11.06.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
179/2019
Objednávame u Vás služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky: Výmena VN rozvádzača v celkovej výške : 840,--€ bez DPH11.06.2019RV ACQUISITION s.r.o.ul. Ku Bratke 2896/1,Levice,SK934 LeviceIng. Ján Malík, CSc.
180/2019
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v ubytovni SAV
na Royovej č. 10, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 4 282,36 € bez DPH.
11.06.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
181/2019
Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v ubytovni SAV
I. Bukovčana 9-11, Bratislava, na základe predloženej cenovej
ponuky vo výške 8 509,22 € bez DPH.
11.06.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
182/2019
Objednávame u Vás :11.06.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
183/2019
Objednávame u Vás odstránenie havárie zalomeného kanalizačného potrubia a vybudovanie novej revíznej šachty rekreačného
zariadenia chaty so súp.č. 706 na Donovaloch,v predpokladanej
sume 2 500,-- bez DPH.
11.06.2019Team s.r.o.36034070Pod Turičkou 39,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/059/2019/FF
objednáva rezervovanú letenku pre prof. Karola Marholda z Úradu SAV smer Viedeň - Oslo a späť11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/060/2019/FF
objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň - Amsterdam a späť.11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/062/2019/FF
objednáva rezervované ubytovanie na 4 noci, t.j. od 29.7. do 2.8.2019 v Hoteli Clarion Collection Gabelhus Oslo11.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)