Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
198/2019
Objednávame u Vás nabíjačku na notebook ASUS X 550 C21.06.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
199/2019
Objednávame u Vás vyčistenie odkvapových rín na oboch chatách
v Senci.
21.06.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
200/2019
Objednávame u Vás demontáž a montáž sprchovej vaničky v
Ubytovni Royova č. 10, Bratislava, vo výške do 300,--€ s DPH.
(apartmán č. 31)
21.06.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
201/2019
Objednávame u Vás výmenu ventilátora v kúpelni č. 3 na Jasko-
vom rade č. 203, Bratislava
21.06.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
202/2019
Objednávame u Vás smútočný veniec č. 8355 v celkovej výške
83,25 € bez DPH.
21.06.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
203/2019
Objednávame u Vás smútočný veniec č. 8355 v celkovej výške
83,25 € bez DPH.
21.06.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
204/2019
Objednávame u Vás
Grafická úprava diplomov
- Špičková časopisecká publikácia
- Vedecká publikácia s min.vys.poč. citácií
- Špičková vedecká publikácia
- Nature index publikácia
21.06.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
194/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž samozatváračov dverí v
objekte : Penzión Bystrina, Tr. Teplice na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 1 076,-- € bez DPH.
20.06.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
195/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž vaničiek kondenzátu Aermec
v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, na
základe predloženej cenovej ponuky vo výške 1 564,90 € bez DPH.
20.06.2019AZ KLIMA SK, s. r. o.Nová Rožňavská 134/A,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
196/2019
Objednávame u Vás na podujatie Víkend so SAV20.06.2019MT Agency, s. r. o.Mlynarovičová 10,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/069/2019/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Moskva Sheremetyevo - Viedeň19.06.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
188/2019
Objednávame u Vás vypísanie mena na diplom kaligrafickým písmom
Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
17.06.2019Plavčanová Marta48561225Jurkovičova 1,Bratislava,SK83106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
189/2019
Objednávame u Vás: Grafická úprava a tlač diplomov17.06.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
190/2019
Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti slávnostného
udeľovania Cien SAV v roku 2019 a Špičkových publikácií SAV,
dňa 2. júla 2019 o 14,30 hod.
17.06.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
192/2019
Objednávame u Vás výmenu čerpadla pre zdroj chladu v Pavilóne
lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, na základe
predloženej cenovej ponuky vo výške 2 603,08 € bez DPH.
17.06.2019AZ KLIMA SK, s. r. o.Nová Rožňavská 134/A,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
193/2019
We order the service-repair of the device MPMS3 M17.06.2019AZ KLIMA SK, s. r. o.Nová Rožňavská 134/A,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/066/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.06.2019Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra167088Panská 26,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/067/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.06.2019Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/068/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA17.06.2019Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/064/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.06.2019Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)