Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
248/2019
Objednávame u Vás opravu chladničky v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava.
21.08.2019Ing. Ján Malík, CSc.
246/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku za účelom zriadenia vecného bremena (predĺženie vodovodnej prípojky) na parcele C-KN č. 2941/42 v zmysle GP č. 29/2019.20.08.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/095/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA19.08.2019Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
242/2019
Objednávame u Vás tlač posterov na výstavu Agrokomplex na základe predloženej cenovej ponuky.19.08.2019DOUBLE P s.r.o.31384641Ban?elova 21,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
243/2019
Objednávame u Vás grantový systém e-VEGA.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
244/2019
Objednávame u Vás modifikovanie elektronického grantového systému e-VEGA pre elektronické hlasovanie.19.08.2019MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
245/2019
Objednávame u Vás stoličky zn.: White Shark SHEBA19.08.2019AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
240/2019
Objednávame u Vás kontrolu PHP a požiarnych hydrantov v objekte SAV na Vlárskej ul. 5-7, Bratislava14.08.2019HASIL - HD, s. r. o.Hrušovany 133,Hrušovany,SK956 HrušovanyIng. Ján Malík, CSc.
241/2019
Objednávame u Vás prenájom plochy na výstave Agrokomplex Nitra uskutočneného v dňoch 22. - 25. 08. 2019 a náklady spojené s aktívnou účasťou na základe cenovej ponuky.14.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
236/2019
Objednávame u Vás náter zárubní, dverí a el.skriniek v kotolni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
237/2019
Objednávame u Vás na akciu: Víno SAV13.08.2019Agrokomplex-Vystavnictvo223573Výstavná 4,Nitra,SK94901 NitraIng. Ján Malík, CSc.
238/2019
Objednávame u Vás prepravu osôb na akciu Víno SAV dňa 10. 09. 2019 z Bratislavy do Smoleníc a späť.13.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
239/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 €.13.08.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/2019
Objednávame u Vás prepravu zamestnancov Úradu SAV01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
234/A/2019
Objednávame u Vás stravovanie na rekreačno-relaxačný pobyt zamestnancov SAV v termíne 26.9.-29.9.2019 v KC Academia Stará Lesná.01.08.2019APEX Solutions, Bratislava44642831?ándorová 17,Bratislava,SK82103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/088/2019/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva víza do Ruskej federácie pre Dr. Jána Barančíka v termíne jeho pracovnej cesty od 3.7. do 6.7. 2019 v celkovej sume 158,10 eur.31.07.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
233/2019
Objednávame U Vás pravidelnú prehliadku núdzového osvetlenia v objektoch SAV na Royovej č. 10 a PLV SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava31.07.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
232/2019
Objednávame u Vás zber údajov formou CAWI panelu na vzorke N=500, zameranom na cieľovú skupinu absolventov vysokých škôl. Termín dodania : 31. 8. 201931.07.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
231/2019
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovnú obuv na základe osobného výberu.30.07.2019REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
230/A/2019
Objednávame u Vás opravu hasiacich prístrojov v ubytovni SAV I. Bukovčana, D.N.Ves a Štefánikova 49, Bratislava.29.07.2019ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)