Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
060/A/2019
Objednávame u Vás video z podujatia Science Slam (Otvorená
akadémia SAV) v celkovej výške 500,-- € s DPH.
25.02.2019Ing. Ján Malík, CSc.
061/2019
V zmysle Zmluvy o dielo na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác, prílohy č. 1 bodu f.), objednávame u Vás tepovanie kobercov a čalúneného nábytku v priestoroch Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.
Termín výkonu prác na základe e-mailovej komunikácie.
25.02.2019MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
061/A/2019
Objednávame u Vás prenájom Kultúrneho priestoru v Novej
Cvernovke na podujatie Science Slam (Otvorená akadémia SAV),
dňa 27. 2. 2019 v celkovej výške 250,-- € s DPH.
25.02.2019MAPEKA s.r.o.,Bratislava36688843Pútnická 82,Bratislava,SK84106 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
059/2019
Objednávame u Vás demontáž a montáž nových svietidiel v m.č.
109 a m.č. 112 v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49,
Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky, vo výške
výške 878,40,-- € s DPH.
22.02.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
057/2019
Objednávame u Vás povinné školenie vodičov z povolania
v celkovej výške do 180,--€ s DPH.
20.02.2019Ján Kolník31738982Kapu?ianska 5,Bratislava 2,SK82102 Bratislava 2Ing. Ján Malík, CSc.
058/2019
Objednávame u Vás ubytovanie a občerstvenie pre 50 účastníkov
v dňoch 25. - 26. 2. 2019 (náklady na seminár si hradí každá
organizácia 1. OV SAV )
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 10 účastníkov
v dňoch 25. - 26. 2. 2019 s úplnou refundáciou nákladov členov
P SAV z I.OV SAV a sekretariátu I. OV SAV.
Cena do 1 000,-- € s DPH.
20.02.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
055/2019
Objednávame u Vás revíziu elektrického zariadenia a bleskozvodu
v budove KVT na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava, na základe
predloženej cenovej ponuky vo výške 438,16 € s DPH.
19.02.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
056/2019
Objednávame u Vás revíziu núdzového osvetlenia v ubytovni
SAV, I. Bukovčana 5. - 9. D.N.Ves, na základe predloženej ceno-
vej ponuky vo výške 224,40 € s DPH.
19.02.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
054/2019
Objednávame u Vás pracovné odevy18.02.2019REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
054/A/2019
Objednávame u Vás likvidáciu a odvoz skládky odpadu na pozem-
koch v správe SAV na Vlárskej ul., Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 463,32 € s DPH.
18.02.2019PLUSIM s.r.o.35818565,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/006/2019/FF
objednáva rezervovanú letenku smer Košice - Viedeň - Soul a späť:18.02.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
051/2019
Objednávame u Vás vykonanie servisných prác na posuvnej
bráne - vstup do dvora Úradu SAV, na Štefánikovej ul. č. 49,
Bratislava.
15.02.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
052/2019
Objednávame u Vás opravu osvetlenia medzi 1. a 2. NP na
schodišti a oprava senzora - vrátnica Úradu SAV, Štefánikova ul.
č. 49, Braislava.
15.02.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
053/2019
Objednávame u Vás opravu strechy na Ubytovni SAV I. Bukovčana,
D.N.Ves, Bratislava.
15.02.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
046/2019
Objednávame u Vás servisný zásah pre MaR VZT - výmena vodného
výmenníka ohrevu vody (nie je predmetom objednávky) na
vzduchotechnickom zariadení v závodnej kuchyni Úradu SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 142,-- €, vrátane DPH.
14.02.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
047/2019
Objednávame u Vás kurz Prezenčné zručnosti:vecne a pútavo
pre 15 účastníkov (doktorandov) v dňoch 6. - 7. mája 2019
v Košiciach. Cena kurzu : 800 € s DPH.
14.02.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
048/2019
Objednávame u Vás kurz Prezenčné zručnosti : vecne a pútavo pre 15 účastníkov (doktorandov) v dňoch 28 - 29. mája 2019
v Bratislave. Cena kurzu : 600 € s DPH.
14.02.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
049/2019
Objednávame u Vás kurz Prezenčné zručnosti : vecne a pútavo pre 15 účastníkov (doktorandov) v dňoch 11. - 12. júna 2019
v Bratislave. Cena kurzu : 600 € s DPH.
14.02.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
050/2019
Objednávame u Vás v zmysle predloženej cenovej ponuky:
Odstránenie revíznych závad po výkone opakovaných revíznych
úradných skúšok zo dňa 12. 02. 2019 na výťahoch v objektoch SAV. Ubytovňa I.Bukovčana č. 9 a Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava vo výške 367,20 € s DPH.
14.02.2019IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
044/2019
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa prílohy.13.02.2019MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)