Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
084/2019
Objednávame u Vás v zmysle predloženej cenovej ponuky:
Odstránenie závad na výťahu C, opravu šachtových dverí, výmenu poškodených dverných dotykov - 7 ks a spínačov SV - 4 - 7 ks v Ubytovni I.Bukovčana č. 9, Bratislava, vo výške 871,20 € s DPH.
28.03.2019IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/021/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA28.03.2019Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/022/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA28.03.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/016/2019/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku na trase Viedeň – Helsinki – Viedeň25.03.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
OMS/020/2019/ZC
Komplexné cestovné poistenie PLUS do Holandska na 3 dni (9.4-11.4.2019)25.03.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/018/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA25.03.2019Ústav svetovej literatúry SAV17050278Konventná 13,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/019/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA25.03.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
082/2019
Objednávame u Vás na základe vyhodnotenia predložených ceno-
vých ponúk notebook, tašku a myš, v celkovej výške 664,92 € s DPH.
22.03.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
083/2019
Objednávame u Vás bezdrôtový prenos obrazu v zasadačke P SAV,
na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 3 655,70 € s DPH.
22.03.2019AP Media s.r.o.35691883Staré grunty 7,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/017/2019/ZP
odbor medzinárodnej spolupráce úradu SAV objednáva letenku s podpalubnou batožinou do 23 kg na trase Viedeň - Helsinky a spat22.03.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
079/2019
Objednávame u Vás priestor na výstave IXPO za účelom prezentácie SAV prostredníctvom prednášok a debát s 18 prednášajúcimi a technické vybavenie priestoru.
Grafický návrh na potlač banerov ohraničujúcich priestor pódia SAV na výstave IXPO, v celkovej sume 5000,--€ bez DPH.
Daná služba bude financovaná z prostriedkov: Otvorená akadémia.
21.03.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
080/2019
Na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk objednávame
u Vás vytvorenie informačného systému pre podávanie, hodnotenie
a správu grantov doktorandov SAV.
21.03.2019Azara, s.r.oMatú?a Kavca 342/3,?ilina - Závodie,SK10 ?ilina - ZávodieIng. Ján Malík, CSc.
081/2019
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v objekte Ubytovne
SAV I.Bukovčana 9. - 11. D.N. Ves, Bratislava, v celkovej výške
1 388,-- € bez DPH.
21.03.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
077/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž nového oceľového lanka
na vstupe do budovy Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 144,- € s DPH.
20.03.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckých posudkov s úlohou
stanovenia Všeobecnej hodnoty nehnuteľností
20.03.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
076/2019
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky č. 4 zn.: Whirlpool
AWE 55711, v ubytovni SAV na ul. I. Bukovčana 9-11, Bratislava.
(zlomené pierko na dvierkach bubna práčky), cena do 60,--€ s DPH.
19.03.2019CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/015/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.03.2019Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
074/2019
Objednávame u Vás stavebné práce: Rekonštrukcia sekretariátu
predsedu SAV ,  v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul.č. 49
Bratislava, na základe
14.03.2019Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
075/2019
Objednávame u Vás zákazku : Prieskum verejnej mienky spojený so
súbežným výberom užšej vzorky pre hĺbkové rozhovory, na základe
predloženej cenovej ponuky vo výške 18 980,--€, bez DPH.
14.03.2019ARMSTRONG CC s.r.o35892391Vansovej 2,Bratislava,SK81103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/014/2019/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA14.03.2019Ústav anorganickej chémie SAV586919Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84536 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)