Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
PZS/024/2019/FF
objednáva rezervované letenky - 4 ks08.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
099/2019
Objednávame u Vás Zapracovanie požiadavky (viď. príloha) do
programu Softip Profit, na základe predloženej cenovej ponuky
v celkovej výške 1 350,--€, bez DPH.
05.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
100/2019
Objednávame u Vás letné pneumatiky rozmer 215/60 R16 C
na motorové vozidlo PEUGEOT Expert BL 868 DI zn.: Michelin Agilis 51 v celkovej výške 516,67 € bez DPH.
05.04.2019CARSTAR SERVICE, s. r. o.Pasienková 5/C,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
100/A/2019
Objednávame u Vás opravu kotla Gastrometal v Závodnej kuchyni na
Štefánikovej ul. 49, Bratislava.
Cena práce : 109,-- EUR bez DPH.
05.04.2019DAVAC s.r.o., 31350658Kopčianska 37,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/025/2019/FF
objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň - Podgorica a späť05.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/026/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA05.04.2019Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
PZS/023/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.04.2019Biomedicínske centrum SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
096/2019
Objednávame u Vás príslušenstvo pre spracovanie audio -
vizuálnych výstupov na základe predloženej cenovej ponuky
vo výške 1 179,76 € s DPH.
03.04.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
097/2019
Objednávame u Vás notebook zn.: Asus X570ZD-DM121T v
čiernej farbe v celkovej hodnote 692,-- € s DPH.
03.04.2019COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2019
Objednávame u Vás ubytovanie pre 27 žiakov a 8 dospelých
osôb v termíne od 19. - do 22. mája 2019. Cena bez DPH je
625,-- €.
03.04.2019Kongresové centrum ACADEMIA SAVStará Lesná,Tatranská Lomnica,SK59 Tatranská LomnicaIng. Ján Malík, CSc.
094/2019
Objednávame u Vás maľovanie suterénnych priestorov a priestorov
na 5 NP v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava,
na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 9 651,80 € s DPH.
02.04.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
095/2019
Objednávame u Vás dezinsekciu v objekte Ubytovne SAV I. Bukovčana,Bratislava, v celkovej výške 400,--€ bez DPH.02.04.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
088/2019
Objednávame u Vás v našom zariadení Penzión Bystrina, Šrobárová ul. č. 4, Trenčianske Teplice :
Kontrola PHP 8 ks
Tlaková skúška PHP 4 ks
Kontrola hydrantov 2 ks
Kontrola rozvodov hydrantov 2 ks
Tlaková skúška hadice 2 ks
Celková suma s režijnými nákladmi vo výške 94,--€ bez DPH.
01.04.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
089/2019
Objednávame u Vás grafické spracovanie publikácie SAV a spoločnosť. Cena : 4 900 € bez DPH.01.04.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
090/2019
Objednávame u Vás monitoring médií v kontexte všetkých mediálnych výstupov o SAV za rovnakých podmienok ako v minulosti od 1. 4. 2019 do 31. 03. 2020.01.04.2019Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
091/2019
Objednávame u Vás Smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek
malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných
podlimitných zákaziek platnej od 1.1. 2019 , v celkovej výške
60,--€ s DPH.
01.04.2019Ing. Helena Polónyi - QA, s. r .o.,Nová 308/59,Šamorín,SK931 ŠamorínIng. Ján Malík, CSc.
093/2019
Objednávame u Vás odvoz fekálneho odpadu z rekreačných chát
Pod Magurov č. 706 a 707, Donovaly, vo výške do 200,--€ s DPH.
01.04.2019Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s.Partizánska cesta 5,Bratislava,SK974 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
085/2019
Objednávame u Vás Penetračné testy v objekte Úradu SAV na
Štefánikovej č. 49, Bratislava na základe cenovej ponuky vo
výške 17 360,--€ s DPH.
29.03.2019Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
086/2019
Objednávame u Vás zarámovanie namaľovaného portrétu
prof. Pastoreka v dohodnutej cene 500,--€ bez DPH (z réžie Ú SAV).
29.03.2019Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
087/2019
Objednávame u Vás demontáž a montáž sprchovej vaničky v
Ubytovni Royova č. 10, Bratislava, vo výške do 300,--€ s DPH.
29.03.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)