Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
PZS/036/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA15.04.2019Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
PZS/031/2019/NdG
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň – Oslo a spať12.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/032/2019/NdG
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň – Oslo a spať12.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
107/2019
Objednávame u Vás rozšírenie licenčného súboru 31_NEIM UST
o 50 zamestnancov, v celkovej výške 400,--€, bez DPH.
12.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
108/2019
Objednávame u Vás dodanie projektovej dokumentácie napojenia
objektov chát na Donovaloch s. č. 706 a 707 na kanalizáciu
vo výške 120,--€ bez DPH.
12.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
109/2019
Objednávame u Vás užívacie práva k službe systému ASPI základ SR, autorský obsah balík ASPI PREMIUM jedna licencia: Cloud s 2 prístupovými kľúčmi pre 2užívateľov, denná aktualizácia dátových ASPI serverov, 2.248,50 € bez DPH/rok,na obdobie od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2021.12.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
110/2019
Objednávame u Vás zákazku  Podmienky a motivácie v regionálnom školstve - reprezentatívny terénny dotazníkový prieskum medzi pedagógmi a študentami základných a stredných škôl.
Cena zákazky je : 20 000,-- € bez DPH.
12.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
111/2019
Objednávame u Vás :
- EU zástava 100 x 150 cm 3 ks
- SR zástava 100 x 150 cm 3 ks
Cena bez DPH : 90,30 €
12.04.2019SOFTIP a.s.31597238Spojová 21,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/029/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň – Ljubljana a spat12.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/030/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň – Ljubljana a spať12.04.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/033/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.04.2019Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/034/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.04.2019Filozofický ústav SAV166995Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/035/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.04.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/028/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA10.04.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
105/2019
Objednávame u Vás pracovný obed s predsedom ÚZŽNO SR
pre 2 osoby dňa 17. 04. 2019 o 12:00 hod.
10.04.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
106/2019
Objednávame u Vás drobné propagačné predmety s logom SAV :
- Utierky na čistenie okuliarov s rozmermi 15x18 cm 250 ks
- Balenie do pvc obalu 250 ks
SPOLU : 250 ks
Cena bez DPH : 352,50 €
10.04.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
103/2019
Objednávame u Vás na akcie typu Víkend so SAV propagačné
predmety :
- reflexné pásky vrátane potlače loga a textu 1 000 ks
- pastelky vrátane potlače loga 500 ks
- žetóny vrátane obojstrannej potlače loga 1 000 ks
Cena bez DPH : 1 270,--€
09.04.2019Kongresové centrum Smolenice 42159580Zámocká 18,Smolenice,SK919 SmoleniceIng. Ján Malík, CSc.
104/2019
Objednávame u Vás odstránenie závad na základe súpisu zistených
závad z vykonaného jarného servisu klimatizačných zariadení
v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.
09.04.2019AZ KLIMA SK, s. r. o.Nová Rožňavská 134/A,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
101/2019
Objednávame u Vás skartovací stroj AT AT-15C v celkovej výške
150,17 € bez DPH.
08.04.2019REGINA11636653Hattalova 12,Bratislava,SK83103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
102/2019
Objednávame u Vás opravu tlačiarne CANON MF 720 C v miestnosti
č. 112 na I. poschodí Úradu SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava.
08.04.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)