Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
001/2019
Objednávame u Vás v zmysle predložených cenových ponúk :
A - Opakované odborné 3 ročné skúšky na výťahoch
B - Ročný servis po dlhodobej odstávke výťahov
Pravidelný 1 x za štvrťroka - servis + mazanie + 3 mesačná
odborná prehliadka výťahov v budovách SAV na Vlárskej ul. č. 7, Bratislava.
03.01.0201IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
005/A/2019
Objednávame u Vás posypovú soľ - 100 kg19.01.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
092/2019
Objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie
prípojky pitnej vody pre chaty so s. č. 706 a 707 na Donovaloch
v celkovej výške 300,--€ s DPH.
01.04.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
197/2019
Objednávame u Vás prenájom ozvučenia na podujatie Víkend so SAV20.06.0201REMPO S.r.o.35819081Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83245 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/085/2019/LK.
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA25.07.0201Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/058/2019/LK
objednáva jednohodinovú exkurziu vláčikom s anglicky hovoriacim sprievodcom na 27.6.2019 o 19.00 pre 30 osôb10.06.0209Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
191/2019
Objednávame u Vás servis a revízie zariadení v kotolni objektu na Konventnej ul. č. 13, Bratislava, na základe zaslanej cenovej ponuky vo výške 587,--€ bez DPH.17.06.0219VARM, s. r. o.Sídlisko Budúcnosť 1315,Tešedíkovo,SK925 TešedíkovoIng. Ján Malík, CSc.
PZS/098/2019/BI
objednáva letenku na trase Viedeň - Rím - Viedeň21.08.0219GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
366/A/2018/
Objednávame u Vás opravu priestorov unimobunky SAV, dodávku a
montáž regálov na Dúbravskej ceste č . 9, Bratislava, na základe
predloženej cenovej ponuky
03.12.2018YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
377/A/2018
Objednávame u Vás maliarske práce - vyma ľovanie schodiska
v Ubytovni Devínska Nová Ves, na základe priloženej cenovej ponuky.
11.12.2018DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
002/2019
Objednávame u Vás mini zákusky na 10.1.2019 na 11,00 hod03.01.2019PrimissimoTupolevova 3,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
003/2018
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,60 € - 2 000 ks03.01.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/001/2019/LD
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva: zasadaciu miestnosť, štefánikova 3, Bratislava v termíne 21 .1.2019, občerstvenie (káva, minerálka, slané a sladké drobné pečivo pre cca 35 ľud í). Prosíme pri praviť techniku, data projektor a mikrofóny (4ks). Ďakujeme . Celkové náklady uhradíme faktúrou. Originál prosíme zaslať na adresu Úradu SAV spolu s kópiou objednávky.07.01.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
004/A/2019
Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny na Novoročný koncert
SAV, konaného dňa 10. 1. 2019.
08.01.2019Distributér Ing.Bukva, DS30371856P.O.Box 57,Dunajská Streda,SK92901 Dunajská StredaIng. Ján Malík, CSc.
OMS/003/2019/ZC
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV objednáva letenky na trase: Viedeň - Kolín a späť
a komerčné cestovné poistenie: Komplexné poistenie PLUS do Nemecka na 3 dni (21.-23.1.2019)
09.01.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/002/2019/FF
OMS Ú SAV objednáva ubytovanie na 1 noc, t.j. 1 dvojposteľovú izbu z 23.1. na 24.1.2019 pre prof. Pavla Šajgalíka z Úradu SAV v hoteli Leonardo Praha v cene 100,- €.OMS Ú SAV zároveň objednáva ubytovanie na 1 noc pre p. Alexandra Vasiho, t.j. 1 jednoposteľovú izbu z 23.1. na 24.1.2019 v Hoteli Leonardo Praha v cene 100,- €. (Ubytovanie uhradíme faktúrou, ktorej originál prosíme zaslať na adresu Úradu SAV spolu s kópiou objednávky).09.01.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
006/2019
Objednávame u Vás fotografické služby pre SAV a fotodokumentáciu
pre časopis SAV Akadémia na rok 2019.
14.01.2019Šimíček VladimírZochova 16/XIII,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
007/2019
Objednávame u Vás vykonanie revízie a čistenie komínov v objektoch na Štefánikovej č. 49, Royovej č.10, Hroznovej č. 3, Vlárskej č.5 - 7, Konventnej č. 13 a Jaskovom rade č. 203.14.01.2019Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
008/2019
Objednávame u Vás výmenu servopohonu zmiešavacieho uzla
na vzduchotechnickom zariadení v závodnej kuchyni Úradu SAV
na Štefánikovej č. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.
14.01.2019eMZed s.r.o.Vrbova č. 12,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
009/2019
Objednávame u Vás pranie posteľnej bielizne, uterákov, osušiek
a utierok z Penziónu Bystrina na Šrobárovej č. 4, v Trenčianských
Tepliciach.
14.01.2019Práčovňa a čistiareň KostelanskýSNP 1425,Považská Bystrica,SK17 Považská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)