Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
218/2019
Objednávame u Vás stojan IKS na 5 bicyklov, žiarový zinok + farba RAL s dopravou15.07.2019Ing. Ján Malík, CSc.
PZS/075/2019/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA12.07.2019Ústav genetiky a biotech.rastlín CBRBDúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
217/2019
Objednavame u Vas vykonanie revízie a čistenie kominov v objektoch:
kotolna Stefanikova 49, Bratislava
kololna Vlarska 3, Bratislava
kotolna Konventna l3, Bratislava
11.07.2019Kominár, s. r. o.Tupolevova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
215/2019
Objednávame u Vás opravu zdroja napájania na zariadení HSP v budove PLV SAV na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave na základe predloženej cenovej ponuky10.07.2019Siemens, s. r. o.Lamačská cesta 3/A,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
216/2019
Objednávame u Vás profesionálne fotoslužby v II. polroku 2019 - servis na podujatiach a akciách SAV + fotodokumentácia pre časopis SAV Akadémia - mesačný paušál do 31.12.201910.07.2019Siemens, s. r. o.Lamačská cesta 3/A,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/072/2019/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA08.07.2019Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
PZS/073/2019/ZP
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Paríž- Viedeň08.07.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/074/2019/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA08.07.2019Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/071/2019/FF
ŽIADOST O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA08.07.2019Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
212/2019
Objednávame u Vás občerstvenie na Poradu riaditeľov, predsedov VR organizácií SAV dňa 9. 7. 2019 na 11.00 hod v aule, Dúbravská cesta č.9, Bratislava08.07.2019I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
213/2019
Objednávame u Vás služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie pre Úrad SAV a Centrum spoločných činností SAV v celkovej výške 2 400,-- s DPH.08.07.2019RV ACQUISITION s.r.o.ul. Ku Bratke 2896/1,Levice,SK934 LeviceIng. Ján Malík, CSc.
214/2019
Objednávame u Vás :
- Papierové utierky Katrin / 21 – 30 ks
- Toaletný papier 1000 2 -vrst. /Katrin 12540 - 5 ks
08.07.2019HANCO a.s.31392989Stará Vajnorská 19,Bratislava,SK83104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
211/2019
Objednávame u Vás odvoz nadrozmerného odpadu (vyradený kancelársky nábytok) motorovým vozidlom IVECO z budovy Úradu SAV na Štefánikovej č. 49 v Bratislave03.07.2019OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
209/2019
Objednávame u Vás opravu omietok a vymaľovanie kotolne Úradu SAV, Štefánikova 49 Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 7 587,65 € bez DPH02.07.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
210/2019
Objednávame u Vás výrub označených 4 ks stromov na Dúbravskej ceste č.9 , Bratislava, na parcele č. 2619/8 v zmysle Rozhodnutia č. KV/ZIVP/1087/2019/9025/MS zo dňa 9.5.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 19.6.2019.02.07.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
207/2019
Objednávame u Vás výmenu expanznej nádoby v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava na základe predloženej cenovej ponuky vo výške 2 099,89 € bez DPH.26.06.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
208/2019
Objednávame u Vás vymaľovanie miestnosti č. 11 na prízemí Úradu SAV, Štefánikova 49 Bratislava, na základe predloženej
cenovej ponuky vo výške 653,50 € bez DPH.
26.06.2019DROBNICA TIBOR11796537Holíčska 23,Bratislava,SK85105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
205/2019
Objednávame u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača
škrobu v závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49,
Bratislava, v celkovej výške 295,-- € bez DPH.
25.06.2019KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
206/2019
Objednávame u Vás odstránenie havárie zalomeného kanalizačného potrubia a vybudovanie novej revíznej šachty rekreačného
zariadenia chaty so súp.č. 707 na Donovaloch, v sume
1 434,76 bez DPH
25.06.2019Team s.r.o.36034070Pod Turičkou 39,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/070/2019/BI
Odbor medzinárodnej spolupráce Uradu SAV si u Vás objednáva v
priestoroch L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, 82108
Bratislava, podla priloženej ponuky a agendy stretnutia: konferenčné, reštauračno-cateringové a technické služby v termine: 27.6.2019 a 28.6.2019
24.06.2019Team s.r.o.36034070Pod Turičkou 39,Banská Bystrica,SK97401 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)