Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
230/2019
Objednávame u Vás renováciu kamerového systému - výmenu kamery za širokouhlú, s možnosťou záberu v uhle 180 ° pre objekt dvor Úradu SAV, Štefánikova 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 24. 07. 2019.29.07.2019Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
226/2019
Objednávame u Vás: Nástennú dvojpolicu NP 2 Brúsku na nože Na základe cenovej ponuky zo dňa 24.7.201926.07.2019Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
227/2019
We order an advertising on open call for MoRePro Programme on the portal ResearchGate for 1 month, the text of the advertisement is part of the order. M26.07.2019Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
228/2019
We order advertising on open call (branded job option) for MoRePro Programme on the portal Nature Careers for 2 months, the text of the advertisement is part of the order. M26.07.2019Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
229/2019
We order advertising on open call (standard job) for MoRePro Programme on the portal Science Careers for 2 months, the text of the advertisement is part of the order. M26.07.2019Mgr. Martin Novosad - EMENDilongova 125/7A, Hlohovec,SK920  HlohovecIng. Ján Malík, CSc.
PZS/086/2019/TB
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahran ičné styky Úradu SAV si pri príležitost i odovzdávania Medzinárodnej ceny SAV  objednáva dotlač pozvánok v slovenskom jazyku v počte 60 ks25.07.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
PZS/083/2019/LK
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA24.07.2019Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
225/2019
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnancov Úradu SAV na Štefánikovej 49, Bratislava na 3. štvrťrok 201924.07.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
222/2019
Objednávame u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v objektoch Úradu SAV23.07.2019ROTALIX-Molnár l., BRATISLAVA11810033MLYNAROVIČOVA 12,Bratislava,SK85103 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
223/2019
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku nehnuteľností vedených na LV č. 3720 a 3721 v k. ú. Vinohrady23.07.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
224/2019
Objednávame u vás natieračské práce na chatách so s. č. 706 a 707 v k. ú. Donovaly, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.7.201923.07.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
220/2019
Objednávame u Vás pracovný obed v KC Smolenice dňa 23.07.2019 o 12:00 hod. s rektormi UK a STU a vedúcim kancelárie prezidentky SR.22.07.2019Ing. Du?an HolíkJazmínová 4,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
221/2019
Objednávame u Vás skrátenie a renováciu insignií SAV - reťazí o dva články22.07.2019SINEX rekl.agentáúra Ing.Szilárd34778411Moyzesova 6,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
OMS/082/2019/ZC
Odbor medzin5rodnej spolupr5ce Uradu SAV objednava letenky na trase: Vieden - Gdansk - Mnichov - Vieden
Komplexne cestovne poistenie PLUS na 5 dni(16.9. - 20.9. 2019)
19.07.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
219/2019
Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu elektroniky podľa prílohy.
Uvedená elektronika sa nachádza v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava.
19.07.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/080/2019/LD
Objednávame si v My Horne Apartments na ulici Mýtna 23A, 811 07, Bratislava pre zahraničných hostí jednolôžkovú izbu štandard v sume 37 EUR/noc od 5.8. do 6.8. 2019. - 2 ks18.07.2019My Home Apartmánový domMýtna 23 A,Bratislava,SR811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/081/2019/TB
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky Úradu SAVsi pri príležitosti odovzdávaniaMedzinárodnej ceny SAV, ktoré sa bude konať 3. septembra 2019 o 11 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave u Vás objednáva koncertné vystúpeniev cene18.07.2019OZ Nádej pre človeka NA-COul. 1. Mája 205,Prašice,SK956 PrašiceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/078/2019/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.07.2019Ústav experimentálnej fyziky SAV166812Watsonova 47,Ko?ice,SK0 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
PZS/076/2019/TB
objednáva na základe
cenovej ponuky zo dňa 15.07.2019 ubytovanie v jednolôžkovej izbe 1 x Comfort Double s raňajkam i v Hoteli LOFT (Štefánikova 4,811 05 Bratislava) v termíne od 31. augusta do S. septembra 2019 .
15.07.2019LOFT HotelŠtefánikova 4,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/077/2019/TB
Sekretariát podpredsedu SAV pre zahraničné styky Úradu SAV si u Vás objednáva tlač pozvánok na udelenie Medzinárodnej ceny SAV za rok 2019 v celkovom počte 170 ks15.07.2019VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)