Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
PZS/097/2019/BI
objednáva letenku na trase Viedeň - Berlin- Viedeň21.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
247/2019
Objednávame u Vás inštaláciu stánku SAV na výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre, na základe predloženej cenovej ponuky21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
248/2019
Objednávame u Vás opravu chladničky v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava.
21.08.2019Arborétum Mlyňany SAV166677Vieska nad ?itavou,Vieska nad ?itavou,SK95152 Vieska nad ?itavouIng. Ján Malík, CSc.
PZS/099/2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny
do 23 kg na trase Viedeň - Riga (Air Baltic) a späť
22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/100/2019/ZP
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Frankfurt - Gdansk - Mníchov - Viedeň22.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/101 /2019/LK
objednáva letenku vrátane podpalubnej batožiny do 23 kg na trase Viedeň - Lisabon (KLM) a späť23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/102/2019/ZP
objednáva letenku na trase Viedeň - Helsinki - Viedeň23.08.2019GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
249/2019
Objednávame u Vás servis a revízie zabezpečovacieho zariadenia v objekte SAV na Vlárskej ul. Bratislava23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
250/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž zabezpečovacieho systému na ochranu majetku rekreačných chát na Donovaloch.23.08.2019ELKRAUS, s. r. o.Cígeľ 352,Cígeľ,SK971 CígeľIng. Ján Malík, CSc.
251/2019
Objednávame u Vás na základe predloženej cenovej ponuky v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. 49, Bratislava26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
252/2019
Objednávame u Vás kompletnú výmenu technológií chladiaceho boxu v Závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
253/2019
Objednávame u Vás prenájom profesionálneho ozvučenia na podujatie Osobnosti SAV, konaného dňa 4. septembra 2019 od 14,00 hod. v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava.26.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
PZS/103/2019/TB
objednáva ladenie koncertného krídla27.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
254/2019
Objednávame u Vás catering na Slávnostný seminár Významné osobnosti SAV 201927.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
255/2019
Objednávame u Vás smútočný veniec MIX Sympathy 528.08.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
256/2019
Objednávame u Vás profesionálne fotoslužby nárazovo v období od 3.9. do 3.11.2019 - servis na podujatiach a akciách SAV plus fotodokumentácia pre časopis SAV Aladémia.03.09.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
257/2019
Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 3,83 € s platnosťou až do januára 202003.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
258/2019
Objednávame u Vás realizáciu dvoch elektronických aukcií za účelom prevodu vlastníctva nehnuteľností v správe SAV v katastrálnych územiach Kaluža a Pezinok v zmysle cenovej ponuky.05.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
259/2019
Objednávame u Vás vypracovanie nezávislého posudku projektu SASPRO 2 - špecifikácia viď. príloha06.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
260/2019
Objednávame u Vás prehliadky plynových horákov, detektorov  plynu, prehliadky a skúšky plynového zariadenia v budove na Vlárskej 5.-7., Bratislava06.09.2019Edenred s.r.o. 31328695Karadžičova 8,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)