Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  361
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
029/2019
Objednávame u Vás odbornú prednášku v rámci projektu SAVinci
na deň 30. januára 2019 v hodnote 150,-- EUR s DPH.
29.01.2019Ing. Ján Malík, CSc.
025/2019
Objednávame u Vás dodávku a montáž malého prietokového
ohrievača v priestoroch vrátnice na Vlárskej ul. č. 5-7 , Bratislava.
28.01.2019STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
024/2019
Objednávame u Vás práce na základe predloženej cenovej ponuky
v priestoroch unimobunky na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava.
24.01.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
021/2019
Objednávame u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov a lapača
škrobu v závodnej kuchyni Úradu SAV na Štefánikovej č. 49, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky
23.01.2019KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
022/2019
Objednávame u Vás uskutočnenie procesu VO v zmysle Zákona
č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia teplej vody, vrátane spiatočky , v budove Chemického ústavu na Dúbravskej ceste č. 9, Bratislava, v sume do 300 € bez DPH.
23.01.2019KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
023/2019
Objednávame u Vás uskutočnen ie procesu VO v zmysle Zákona
č . 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia studenej vody, v budove Chemického ústavu na Dúbravskej ceste č . 9 Bratislava, v sume do 300 € bez DPH.
23.01.2019KANAL M.P.S., s. r. o.Šamorínska 39,Senec,SK903 SenecIng. Ján Malík, CSc.
PZS/005/2019/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA23.01.2019Elektrotechnický ústav SAV598429Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
019/2019
Objednávame u Vás opravu vypínača na ohrievacom pulte v ZK
Úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava.
22.01.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
020/2019
Objednávame u Vás pranie bielizne a posteľného prádla na základe
predložených požiadaviek pre ubytovacie zariadenia Úradu SAV.
22.01.2019CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/2019
Objednávame u Vás vyčistenie skenera zn.: Canon -i-sensys
MF8550CdN v kancelárii č. 311 na III. poschodí Úradu SAV na
Štefánikovej č. 49, Bratislava.
21.01.2019Reficier JLT s.r.o.Stachanovská 43,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
018/A/2019
Objednávame u Vás určenie prípojného bodu na verejný vodovod
pre chaty s.č. 706 a 707 na Donovaloch.
21.01.2019Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a. s.Partizánska cesta 5,Bratislava,SK974 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
005/2019
Objednávame u Vás presťahovanie archívu a presťahovanie
2 ks trezorov z priestorov Ú SAV, Štefánikova č. 49 do priestorov
Unimobunky na Dúbravskej ceste č.9, Bratislava.
19.01.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
017/2019
Objednávame u Vás odvoz bio odpadu zo závodnej kuchyni Úradu
SAV na Štefánikovej ul. č. 49, Bratislava nasledovne:
2 x do týždňa odvoz 3 ks 40 l sudov na základe predloženej CP.
18.01.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
014/2019
Objednávame u Vás prednášku Verejné obstarávanie pre zamestnancov SAV dňa 25. 03. 2019 v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej17.01.2019YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
015/2019
Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny do závodnej jedálni
Ú SAV, Štefánikova 49 Bratislava
17.01.2019Distributér Ing.Bukva, DS30371856P.O.Box 57,Dunajská Streda,SK92901 Dunajská StredaIng. Ján Malík, CSc.
016/2019
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV
na I. štvrťrok 2019.
17.01.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
012/2019
Objednávame u Vás preverenie systému funkčnosti v kotolni SAV
na Vlárskej ul. č. 5-7.
16.01.2019Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
013/2019
Objednávame u Vás výmenu žiarovky vonkajšieho osvetlenia na
Hroznovej ul. č. 3, Bratislava.
16.01.2019L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
010/2019
Objednávame u Vás predplatné časopisu: Duševné vlastníctvo na
rok 2019.
15.01.2019Úrad priem.vlastnictva30810787Jana ?vermu 43,Banská Bystrica,SK97404 Banská BystricaIng. Ján Malík, CSc.
006/2019
Objednávame u Vás fotografické služby pre SAV a fotodokumentáciu
pre časopis SAV Akadémia na rok 2019.
14.01.2019Šimíček VladimírZochova 16/XIII,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2019. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2019/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)