Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/044/2018/ZP
Objednáva letenku na trase Viedeň - Brusel a späť16.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/045/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.04.2018Slavistický ústav Jána Stanislava SAV31750940Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK0 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/046/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.04.2018Ústav vied o zemi SAVDúbravská 9,Bratislava,SK840 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/047/2018/LD
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.04.2018Ústav orientalistiky SAV681067Klemensova 19,Bratislava,SK81364 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/048/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA18.04.2018Centrum exper. medicíny SAVDúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/049/2018/FF
Objednáva rezervovanú letenku smer Viedeň Schwechat - Moskva - Tokio a späť18.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/050/2018/LD
Objednáva u Vás ubytovanie v hoteli ROYAL, Singerstr. 3, Vienna a poistenie19.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/051/2018/LD
Objednáva u Vás poistenie19.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
118/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 25.4.2018 o 9,oo hod. v aule SAV19.04.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
119/2018
Objednávame u Vás Oddelenie SÚZ z DB 01EKO do novej DB19.04.2018SOFTIP BA36785512BC Aruba,Galvaniho 7/D,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
120/2018
Objednávame u Vás kancelársky nábytok19.04.2018DREVONA SLOVAKIA35944994Výhonská 1,Bratislava 35,SK835 Bratislava 35Ing. Ján Malík, CSc.
121/2018
Objednávame u Vás montáž kancelárskeho nábytku na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.04.2018DREVONA SLOVAKIA35944994Výhonská 1,Bratislava 35,SK835 Bratislava 35Ing. Ján Malík, CSc.
122/2018
Objednávame u Vás prípravu vozidla na STK a EK na motorovom vozidle BMW 530 BL 660 HG19.04.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
123/2018
Objednávame u Vás prípravu vozidla na STK a EK na motorovom vozidle Peugeot 508 BL 003 FE19.04.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
123/A/2018
Objednávame u Vás opravu rampy v areály SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej prílohy19.04.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
124/2018
Objednávame u Vás občerstvenie na Zasadnutie Pléna Snemu SAV dňa 24.4.2018 o 9,oo hod. v aule SAV (káva bez cukru a bez mlieka 80 osôb, horúca voda na čaj pre 40 osôb 19.04.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
125/2018
Objednávame u Vás stravné lístky pre pracovníkov Ú SAV19.04.2018I.E.G.- STRAVOVACIE služby11707402Tomášikova 28,Bratislava,SK82101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
126/2018
Objednávame u Vás tlač vizitiek v slovenskej a anglickej verzii obojstranné, strieboré logo, podľa priloženej prílohy19.04.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
126/A/2018
Objednávame u Vás dodávku a montáž podružného merača na vodomer v budove dielní SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.04.2018STAVOMAL SLOVAKIA spol., s.r.o36231371Z. Kodálya 779/9,Galanta,SK92401 GalantaIng. Ján Malík, CSc.
127/2018
Objednávame u Vás dodávku sadeníc na náhradnú výsadbu do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava19.04.2018Ústav ekológie lesa SAV679071Ľ. Štúra 2,Zvolen,SK960 ZvolenIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)