Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/033/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA04.04.2018Ústav geotechniky SAV166553Watsonova 45,Ko?ice,SK4353 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/036/2018/KM
Objednáva letenku na trase Viedeň - Vilnius a späť06.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
109/2018
Objednávame u Vás tlač preukazov oprávňujúcich k vstupu motorovým vozidlom do areálu SAV, Dúbravská cesta 909.04.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/034/2018/FF
ŽIADOSTI O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA10.04.2018Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/035/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA10.04.2018Parazitologický ústav SAV586951Hlinkova 3,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/037/2018/KM
Objednáva letenku na trase Viedeň – Bukurešť Henri Coanda – Viedeň10.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
110/2018
Objednávame u Vás pristavenie 1 ks veľkokapacitný kontajner 7 m? na stavebný odpad na 12.4.2018 o 7,00 hod. na Dúbravskú cestu 9, Bratislava10.04.2018OLO a.s.681300Ivanská cesta 22,Bratislava,SK82104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
111/2018
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami 4 x 1-posteľová izba v dňoch od 16.4.2018 do 19.4.2018 podľa priloženej prílohy10.04.2018Hotel MatyšákPražská 15,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
112/2018
Objednávame u Vás vybudovanie prípojky strukturovanú kabeláž do budovy SÚZ SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava10.04.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/038/2018/BI
Objednáva letenku na trase Viedeň – Nice– Viedeň11.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
113/2018
Objednávame u Vás prerábku optickej siete v areály SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky11.04.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/039/2018/LD
Objednáva rervované letenky Viedeň - Sofia a späť, ubytovanie a späť12.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
114/2018
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní, podľa priloženej prílohy12.04.2018MIP s.r.o.31629784Lúčna 4,Prievidza,SK97101 PrievidzaIng. Ján Malík, CSc.
115/2018
Objednávame u Vás firewall do areálu SAV na Dúbravskej ceste 9,Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky12.04.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
116/2018
Objednávame u Vás výmenu zámkov a vložiek v nehnuteľnostiach SAV na Vlárskej č. 3 a 5, podľa predloženej cenovej ponuky12.04.2018IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
117/2018
Objednávame u Vás kancelársky nábytok12.04.2018DREVONA SLOVAKIA35944994Výhonská 1,Bratislava 35,SK835 Bratislava 35Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/040/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA13.04.2018Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
UVS/041/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA13.04.2018Ústav genetiky a biotech.rastlín CBRBDúbravská cesta 9,Bratislava,SK845 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/042/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.04.2018Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/043/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA16.04.2018Ústav materiálového výskumu SAV166804Watsonova 47,Ko?ice,SK4001 Ko?iceIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)