Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
095/2018
Objednávame u Vás stavebné práce pre doplnenie strešných odsávačov vrátane ich inštalácie a zapojenia na objekt PROMATECH v Košiciach podľa predloženej cenovej ponuky22.03.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/024/2018/FF
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA23.03.2018Ústav polymérov SAV586927Dúbravská cesta 9,,SK84236 Ing. Ján Malík, CSc.
UVS/026/2018/BI
Objednáva letenku na trase Viedeň – Tallinn– Viedeň:28.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
096/2018
Objednávame u Vás Geometrický plán na odčlenenie pozemku na parc. č. 2695/1 výmera 27 142 m?, LV 1500, v katastrálnom území Karlova Ves28.03.2018Ing. Vladimír Hronček - GEOREALMajerníkova 1,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
097/2018
Objednávame u Vás USB token iKey 4000 FIPS + 2 m USB kábel28.03.2018Helwett-PackartGalvaniho 7,Bratislava,SK820 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
098/2018
Objednávame u Vás ubytovanie s raňajkami 2 x 1-posteľová izba28.03.2018Hotel MatyšákPražská 15,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
099/2018
Objednávame u Vás multifunkčné zariadenie Canon28.03.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
100/2018
Objednávame u Vás Geometrický plán na odčlenenie pozemku na parc. č. 2700/1 výmera 19 972 m?, LV 1500, v katastrálnom území Karlova Ves28.03.2018Ing. Vladimír Hronček - GEOREALMajerníkova 1,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
101/2018
Objednávame u Vás na mesiac apríl 2018 mesačnú preventívnu údržbu zdvíhacích zariadení v Pavilóne lekárskych vied SAv na Dúbravskej ceste 9, Bratislava a Watsonova 47/A Košice28.03.2018ThyssenKrupp Výťahy, s. r. o.Nové Záhrady I/13A,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/027/2018/FF
Objednáva rezervovanú letenku Smer Viedeň - Atény a spät03.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/030/2018/LR
Objednáva letenky na trase Viedeň - Rím Fiumicino a späť a poistenie liečebných nákladov03.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/031/2018/ZP
Objednáva letenku na trase Viedeň - Paríž a späť03.04.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/032/2018/KM
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA03.04.2018Matematický ústav SAV166791?tefánikova 49,Bratislava,SK81473 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
102/2018
Objednávame u Vás servis kompresora ABAC SPINN 5,5 - 8/200 v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky03.04.2018YNNA, spol. s r. o.J. C. Hronského 26,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
103/2018
Objednávame u Vás výmenu filtrov a údržbu VZT vo zverinci BLOK A v Pavilóne lekárskych vied SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky03.04.2018AZ KLIMA SK, s. r. o.Nová Rožňavská 134/A,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
104/2018
Objednávame u Vás permanentné vstupenky na rok 2018 na vstup do areálu rekreačnej lokality Slnečné jazerá Senec03.04.2018Správa cest.ruchu44537476Nám. 1. mája 4,Senec,SK90301 SenecIng. Ján Malík, CSc.
105/2018
Objednávame u Vás masérske služby pre zamestnacov Ú SAV na mesiace apríl, máj a jún 201803.04.2018Ing. Katarína Matulíková - inTroJ. Stanislava 31,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
106/2018
Objednávame u Vás taxi službu na odvoz z letiska Schwechat Rakúsko do hotela Matyšák03.04.2018MERCEDES TAXI,airport, s. r. o.Pod záhradami 196/21,Hamuliakovo,SK900 HamuliakovoIng. Ján Malík, CSc.
107/2018
Objednávame u Vás deratizáciu objektov03.04.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
108/2018
Objednávame u Vás dezinsekciu objetov03.04.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)