Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
UVS/013/2018/LR
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZAHRANIČNÉHO HOSŤA01.03.2018Ústav hydrológie SAV166600Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK841 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
068/2018
Objednávame u Vás servisnú prehliadku zariadení pre chladové komory a termokomory v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej Dúbravskej ceste 9, Bratislave, podľa predloženej cenovej ponuky01.03.2018BLOCK, a. s.U Kasáren 727,Valašské Meziričí,CZ757 Valašské MeziričíIng. Ján Malík, CSc.
069/2018
Objednávame u Vás opravu osvetlenia a výmenu svietidiel v kolektore a dodanie 45 ks žiaroviek na Dúbravskej ceste 9, Bratislava01.03.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
070/2018
Objednávame u Vás dodávku a výmenu01.03.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/014/2018/KM
Objednáva letenku na trase Viedeň - Madrid a späť05.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
071/2018
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v Pavilóne lekárskych vied SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava05.03.2018Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
072/2018
Objednávame u Vás výmenu frekvenčného meniča FM OMRON a príslušenstvo do výťahu v bloku C ubytovne SAV na I. Bukovčana 9-11, Bratislava podľa priloženej cenovej ponuky05.03.2018IHPE s.r.o.44677634Eisnerova 21,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
073/2018
Objednávame u Vás odčerpanie vody z objetku Ú SAV na Vlárskej 5 Bratislava05.03.2018Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
074/2018
Objednávame u Vás fotografické služby pre SAV a fotodokumentácia pre časopis SAV Akadémia05.03.2018Šimíček VladimírZochova 16/XIII,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
075/2018
Objednávame u Vás fotografické služby pre SAV a fotodokumentácia pre časopis SAV Akadémia05.03.2018Šimíček VladimírZochova 16/XIII,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
076/2018
Objednávame u Vás zistenie závady na vykurovacom systéme a následne odstránenie závady v ubytovní SAV na Royovej č. 1005.03.2018REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
077/2018
"Objednávame u Vás notebook ACER Swift + taška, podľa priloženej 1 ks "05.03.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
078/2018
Objednávame u Vás prípravu vozidla na STK, EK a oprava nájdených závad na motorovom vozidle Peugeot BL 846 HB05.03.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
079/2018
Objednávame u Vás prípravu vozidla na STK, EK a oprava nájdených závad na motorovom vozidle Peugeot BL 868 DI05.03.2018Partl František, BA Univerzal11893478Langsfeldova 4,Bratislava,SK81104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
080/2018
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie a poskytovanie konzultačných služieb pre zaistenie súladu s GDPR pre Slovenskú akadémiu vied - Úrad SAV07.03.2018RATIO SERVICES, s. r. o.Priehradná 59,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
081/2018
Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení v kolektore na Dúbravskej ceste 9, Bratislava07.03.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
082/2018
Objednávame u Vás tlač hlavičkového papiera podľa priloženej prílohy - strieborné logo, podľa priloženej prílohy - 500 ks07.03.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
083/2018
Objednávame u Vás plánovanú revíziu elektrických zariadení`v rekreačnej chate na Seneckých jazerách07.03.2018L.E.C. Lipták Eugen32353201Budovateľská 15,Sala,SK92701 SalaIng. Ján Malík, CSc.
083/A/2018
Objednávame u Vás opravu kotla č. 2 v kotolni SAV na Dúbravskej ceste 9, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky09.03.2018REVYMONT s.r.o.30996503Diakovská 9,Šaľa,SK92700 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
UVS/016/2018/KM
Objednáva letenku na trase Viedeň - Brusel a späť, preprava príručnej batožiny do 8 kg, poistenie liečebných nákladov12.03.2018GO TRAVEL SLOVAKIA31380123Moskovská 15,Bratislava,SK81105 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)