Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Povinné zverejňovanie informácií:

Adresa:

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk×

.../Povinné zverejňovanie informácií/

Adresa:


Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38, Bratislava 1

Telefón:   +421 (0) 2 57510 111
Fax:           +421 (0) 2 57510 608
e-mail:     admin@up.upsav.sk
url:            www.urad.sav.sk


V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.×

.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Celkový počet záznamov:  602
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20
Číslo objednávky Súbor Popis objednávky Dátum   vyhotovenia Dodávateľ IČO dodávateľ Adresa dodávateľa Mesto/obec dodávateľa Schválil
387/2018
Objednávame u Vás tovar na základe prílohy.14.12.2018AGEM Computers,s.r.o.35692715Panónska cesta 42,Bratislava,SK85101 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
388/2018
Objednávame u Vás eset antivirus na základe predloženej cenovej ponuky.14.12.2018ESET spol. s r.o.31333532Einsteinova 24,Bratislava,SK851 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
389/2018
Objednávame u Vás úpravu formulárov pre zavedenie hlasovacieho systému pre elektronický grantový systém e-VEGA.14.12.2018MMS Softec34100172Hospodárska 53,Trnava,SK91701 TrnavaIng. Ján Malík, CSc.
390/2018
Objednávame u Vás tlač Bulletinu SAV 2018 formát 21x21, náklad 1000 ks14.12.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
391/2018
Objednávame u Vás grafické spracovanie, layout a úpravu fotografií do Bulletinu SAV 2018 v slovenskej verzii vo formáte 21x21 cm, 28 strán 1 ks14.12.2018ERB studio s.r.o.Borinská č. 61,Marianka,SK900 MariankaIng. Ján Malík, CSc.
392/2018
Objednávame u Vás opravu automatickej práčky č. 2 zn.: Whirlpool vykazuje poruchu F8, v ubytovni SAV na ul I. Bukovčana č. 9.-11. Bratislava14.12.2018CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
393/2018
Objednávame u Vás opravu netesnosti na plášti výmenníka VV1RH na ohrev teplej úžitkovej vody v teplovodnej kotolni na Vlárskej č.5, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.14.12.2018Ján JarabicaFraňa Kráľa 1861/2,Šaľa,SK927 ŠaľaIng. Ján Malík, CSc.
394/2018
Objednávame u Vás na základe predloženej cenovej ponuky14.12.2018CENTROSERVIS - Peter Fogaš14001853M.Marečka 1,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
395/2018
Objednávame u Vás17.12.2018VEDA, vydavateľstvo SAV166758Dúbravská cesta 9,,SK84513 Ing. Ján Malík, CSc.
396/2018
Objednávame u Vás ročnú preventívnu prehliadku požiarných uzáverov, požiarnych dverí v ubytovni SAV Royová č. 10, BA - 31 ks17.12.2018Ján Filípek - S.A.C., BA17446392I.Bukovčana 9,Bratislava,SK84107 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
398/2018
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v ZJ , I.II. a III. posch. v budove Úradu SAV na Štefánikovej ul. č . 49, Bratislava.17.12.2018Miroslav MarekMedzilaborecká 10,Bratislava,SK821 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
399/2018
Objednávame u Vás dezinsekciu objektu ubytovňa SAV, D.N. VES I.Bukovčana č. 9.-11, Bratislava, byt č. C 9.17.12.2018Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD., s. r. o.36885011Odbojárov 603/8A,Továrniky,SK95501 TovárnikyIng. Ján Malík, CSc.
400/2018
Objednávame u Vás ročné predplatné papierové noviny denníka N + elektronická verzia od 11. 1. 201917.12.2018Denník NJarošova 3,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
401/2018
Objednávame u Vás ročné predplatné časopisu Týždeň + elektronická verzia od 1. 1. 2019.18.12.2018W PRESS, a. s.Partizánska 2,Bratislava,SK811 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
402/2018
Objednávame u Vás vyčistenie horizontálnych strešných žľabov a vizuálnu kontrolu strechy, budova SAV, Štefánikova č. 49, Bratislava, na základe predloženej cenovej ponuky.19.12.2018YARDPRO, s.r.o.Uhrova č. 16,Bratislava,SK831 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
397/2018
Objednávame u Vás tovar na základe prílohy:20.12.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
403/2018
Office Pro 2019 - 50ks20.12.2018EXE s.r.o17321450Na Hrebienku 5,Bratislava,SK81102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
404/2018
PC komponenty podľa prílohy20.12.2018Techniserv s.r.o.35763124Nobelova 34,Bratislava,SK83102 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
405/2018
Objednávame u Vás tovar na základe prílohy20.12.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
406/2018
Objednávame u Vás tovar na základe prílohy20.12.2018COMPEX DATA s.r.o.,BA31358411Dúbravská cesta 9,Bratislava,SK84104 BratislavaIng. Ján Malík, CSc.
Poznámka: M  - znak uvádza, že sa jedná o zahraničné Objednávky.
×

.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad

Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Faktúry su zverejnené ako XML výstup. Po kliknutí na odkaz dolu sa Vám zobrazí celkový zoznam faktúr za rok 2018. (zobrazenie je pomocou internej serverovej XML čítačky).
×

.../Zverejňovanie-Zmlúv/rok 2018/

kliknite pre rozbalenie menu.

Aktuálne zmluvy pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registry zmlúv (viď. nižšie).


Centrálny register zmlúv
Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.
Zmluvy uzatvorená do 31.12.2011 nájdete v starom zozname zmlúv "Rok 2011 -> Zmluvy - rok 2011".  • Dodávateľské zmluvy:   Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk)